Vizija in vrednote

O nas

Vizija in vrednote

Naš cilj je omogočiti vsem, ki pridejo v stik Adeccom, izboljšanje njihovega položaja, bodisi na delovnem mestu, doma ali v življenju nasploh. Smo vodilno svetovno podjetje, ki povezuje ljudi z znanjem in sposobnostmi, ki jih imajo, z delom, ki ga želijo opravljati.

Making the Future Work for Everyone

Naš cilj je omogočiti vsem, ki pridejo v stik Adeccom, izboljšanje njihovega položaja, bodisi na delovnem mestu, doma ali v življenju nasploh. Smo vodilno svetovno podjetje, ki povezuje ljudi z znanjem in sposobnostmi, ki jih imajo, z delom, ki ga želijo opravljati.

Iščemo ljudi, motivirane za spremembe. Prepričani smo, da jim lahko pomagamo oblikovati in uresničiti njihove osebne in poslovne cilje. Ponujamo vseživljenjsko znanje, napredovanje v zaposlitveni karieri ter izkušene strokovnjake. Neprestano si prizadevamo za nove pristope in se povezujemo z najboljšimi učitelji. Uporabljamo tehnologijo za ustvarjanje primerjalnih prednosti, saj želimo, da zaposlenim in njihovim delodajalcem sodelovanje z nami prinese koristi.

Naša obveza je lokalno in globalno povezovanje ljudi. Zato želimo biti vsak trenutek na razpolago tako zaposlenim kot njihovim delodajalcem in jim omogočiti popolno razumevanje možnosti sodelovanja z nami in storitev, ki jih ponujamo. V Adeccu smo prepričani, da bomo kot podjetje zaposlenim in njihovim delodajalcem pomagali uresničiti naš skupni moto: Making the Future Work for Everyone!

Vizija in vrednote

Osnovna vodila našega dela
V Adeccu si iz dneva v dan prizadevamo, da bi pridobili in ohranili zaupanje vseh, ki pridejo v stik z nami: strank, klientov, članov, poslovnih partnerjev, sodelavcev, delničarjev, lastnikov in seveda družbenega okolja, v katerem živimo. To želimo doseči z upoštevanjem naših glavnih vrednot:
timski duh, osredotočenost na poslovne partnerje, integriteta in podjetništvo.

Timski duh
Naše delovanje in izmenjava dobrih praks temeljita na medsebojnem spoštovanju in zaupanju. V Adeccu delamo in sodelujemo preko meja poslovalnic in različnih delovnih področij. Ključne besede, ki nas poosebljajo, so tim, zaupanje in talenti.

Osredotočenost na poslovne partnerje
Naša strokovnost temelji na individualnem pristopu do naših poslovnih partnerjev in na povezovanju pravih ljudi. Zaposleni v Adeccu smo osredotočeni na ustvarjanje dolgoročnih partnerskih odnosov.

Integriteta
Naša integriteta vodi do udejanjenja misli: “Better work, better life.” Pri svojem delu smo pošteni in pravični partnerji. Našo ključno etično zavezo tvori promoviranje pravičnosti, raznolikosti in enakopravnosti.

Podjetništvo
Naša strast se kaže v podjetniški naravnanosti in inovacijah. Spodbujamo pobude in ustvarjalne rešitve. Naša ambicija je doseganje nedosegljivega.

Strast
Z vsakim delovnim mestom spreminjamo svet dela:

  • Zavzemamo se za ljudi: naše sodelavce, napotene sodelavce in poslovne partnerje.
  • Pomagamo milijonom ljudi vsako leto.
  • Ljudem najdemo delo, jim omogočimo izkušnje in priložnost, da gradijo svojo prihodnost.
  • Preprosto – kar počnemo, ni naša služba, je naša strast.


NAŠE VREDNOTE – Zaobljuba zaupanja in lojalnosti

Zavedamo se, da imajo naše storitve neprecenljivo vrednost. Delo nas opredeljuje, zaznamuje, nadgrajuje ter daje pomen in smisel našemu življenju. Omogoča nam, da z uporabo lastnih sposobnosti doprinesemo svoj delež k celotni družbi in skupnosti, v kateri živimo. Delo je pomembno tudi za naše finančno blagostanje in ne nazadnje lahko skozi delo uresničimo tudi svoje skrite sanje.

Naš uspeh pri uresničevanju sanj drugih je odvisen predvsem od zaupanja in lojalnosti, ki jo slednji izkazujejo do nas. Tako zaupanje kot lojalnost sodita med najdragocenejša dejavnika vsakega poslovnega uspeha. Ne da se ju kupiti, lahko si ju le prislužimo!

INTEGRITETA – Ceniti našo skupnost
Poleg naše vloge v poslovnem svetu smo tudi člani skupnosti, v kateri delamo in živimo. Kot odgovorni državljani cenimo našo skupnost, tako da:

  • spoštujemo zakone vsake države in skupnosti, v kateri poslujemo;
  • smo odprti in pošteni do vlad in drugih državnih organov;
  • smo odgovoren okoljevarstveni subjekt;
  • ravnamo odgovorno do potreb skupnosti, v kateri živimo;
  • postanemo aktivni partnerji pri pobudah za dobrobit naše skupnosti.