Karierni nasveti
Adecco Urednik
Objavljeno:  22.08.2018

Marketing in HR z roko v roki

Kadrovska služba bo morala spremljati organizacijsko klimo in tudi določiti ukrepe, kako spodbuditi pripadnost ljudi – nato pa te spremembe tudi učinkovito komunicirati, v sodelovanju z oddelki za marketing in komuniciranje.

Trg dela
Trenutna situacija na trgu dela spodbuja podjetja, da preizkušajo nove načine za iskanje primernih kandidatov. Trend na trgu dela se je namreč povsem obrnil in po dolgem času imajo možnost izbire kandidati, podjetja pa se soočajo s pomanjkanjem delovne sile. Zato se morajo več ukvarjati s tem, kako postati zanimiva za trg kadrov.

Oglasi za prosta delovna mesta
Zaradi vseh teh okoliščin na trgu dela podjetja vlagajo več truda in razmisleka v vse rekrutacijske aktivnosti, tudi v oglase za prosta delovna mesta. Kandidate je treba pritegniti in jim predstaviti delovno mesto na zanimiv način. Zato so tudi oglasi vedno bolj kreativni, uporabljajo slike, video, pričevanja sodelavcev in kadrovikov.

Zelo pomembno pri predstavljanju delovnega mesta je avtentičnost. Ko se kot kandidati odločamo za menjavo službe, pri tem sprejemamo pomembno odločitev za svoj profesionalni razvoj in osebno življenje. Zato si želimo čim več informacij o tem, kakšno bo naše delo v novem podjetju in kako bo vplivalo na naš vsakdan. Kakšni so sodelavci? Nam bo delo zanimivo? Bomo imeli možnost za razvoj? Smo primeren kandidat za to delo in je sploh smiselno, da se prijavimo? Uspešen oglas odgovarja na ta vprašanja in prepriča kandidata, da se prijavi. Nova orodja, kot je na primer video, lahko pri tem zelo pomagajo. Ker so vedno bolj dostopni in enostavni za uporabo, se ta vrsta komunikacije vedno bolj uporablja v podjetjih – interno in zdaj tudi za komunikacijo s kandidati. Tako kadrovska funkcija in marketing vedno bolj sodelujeta in nastopata z roko v roki, saj se v HR vedno bolj uporabljajo marketinški pristopi.

V tujini je tak pristop že poznan, pri nas pa so se taki oglasi začeli z oživitvijo trga dela in mladimi podjetji. Ali podjetje uporablja video oglase, družbena omrežja in ima marketinški pristop pri rekrutaciji, pa je zelo odvisno od posameznega podjetja – v kateri panogi deluje, kakšne kandidate nagovarja, s kakšnim pomankanjem kadra se sooča, kako razvito kadrovsko funkcijo ima, kako blizu mu je tehnologija, kako odprto je navzven in ali ima organizacijsko kulturo, ki sprejema in razvija novosti.

Adecco oglas iz leta 2008

https://www.youtube.com/watch?v=v2iJbkAlGN4

https://www.youtube.com/watch?v=XFg2cNJmza4

Adecco video oglas za prosto delovno mesto na družbenih omrežjih:

https://www.youtube.com/watch?v=TpJDY_08Izc&index=4&list=PLterUQ4CFjOllL5jN4RFvfSGUn7855lco

Adecco digitalna rekrutacijska kampanja 2018

https://www.youtube.com/watch?v=hpekD77wMoQ&list=PLterUQ4CFjOl1p-OeP62alfpuL2re8ygO&index=1

Ugled podjetja
Pritegniti pozornost je le prvi korak. Podjetja se morajo poglobiti v interese ljudi in prilagajati ponudbe kandidatom – ponuditi tiste ugodnosti, ki so pomembne za kandidata, na primer nagrade, dopust ali zavarovanje.

Ključno vlogo pri privabljanju najboljših kadrov prevzema ugled podjetja, česar se podjetja vedno bolj zavedajo in vlagajo v grajenje blagovne znamke delodajalca. Poleg organiziranih aktivnosti za spodbujanje ugleda so odločilna vsakodnevna dejanja in odnos v podjetju. Zaposleni povedo, s čim niso zadovoljni v podjetju, glas od ust do ust pa je pomemben pri odločitvi kandidatov. Tudi potem, ko podjetje privabi želenega kandidata, mora skrbeti, da ostane zadovoljen in še naprej skrbeti za njegovo dobro počutje.

Pričakujemo lahko še nadaljni razvoj video komunikacije v HR – ne samo za oglase za prosta delovna mesta, ampak v stalni komunikaciji s kandidati in zaposlenimi, za predstavitev podjetja in negovanja odnosov, ki bodo vedno bolj pomembni za uspeh podetja. Kadrovska služba bo morala spremljati organizacijsko klimo in tudi določiti ukrepe, kako spodbuditi pripadnost ljudi – nato pa te spremembe tudi učinkovito komunicirati, v sodelovanju z oddelki za marketing in komuniciranje.

Avtor: Viviana Žorž, vodja marketinga in odnosov z javnostmi v Adeccu