Karierni nasveti
Adecco Urednik
Objavljeno:  12.01.2018

Dobre kadrovske prakse v podjetju vedno bolj pomembne

Ko želimo privabiti najboljše kadre, je vedno bolj pomembno, kakšen ugled ima podjetje. Tega se podjetja vedno bolj zavedajo in vlagajo v grajenje blagovne znamke delodajalca. Poleg organiziranih aktivnosti za spodbujanje ugleda, pa so odločilna vsakodnevna dejanja in odnos v podjetju. Če boste želeli privabiti in zadržati najboljše kadre, bo vedno bolj pomembno, da so vaše kadrovske prakse na visokem nivoju. Ksenija Štrekelj, direktorica iskanja in selekcije, je naštela nekaj trendov, ki se uveljavljajo na trgu dela.

Blagovna znamka delodajalca
Podjetja bodo morala več vlagati v svoj ugled. Poglabljati se bodo morala v interese ljudi in prilagajati ponudbe kandidatom – ponuditi bodo morala tiste ugodnosti, ki so pomembne za kandidata, na primer nagrade, dopust ali zavarovanje.

Upravljanje odnosov
Za podjetja bo vedno bolj pomembne povratne informacije kandidatov in sodelavcev. Vodstvo in zaposleni bodo iskali načine, kako se pogovarjati in razumeti.

Razvoj vodenja
Vodenje z avtoriteto v trenutni situaciji na trgu dela ni več primerno. Vedno bolj se razvija avtentično vodenje, kjer je poudarek na enakopravnosti, vodja je na enaki ravni z ostalimi sodelavci, njegova vloga pa je, da jih usmerja in jim pomaga, da se razvijajo.

Nove organizacijske kulture
V podjetjih je vedno manj hierarhije, organizacijske strukture so vedno bolj ploščate.

Uvajanje novih zaposlenih (Onboarding)
Podjetja se vedno bolj posvečajo uvajanju novih sodelavcev v tim. Med orodji so paketi dobrodošlice, ki ne vključujejo le osnovne delovne opreme, sprejem na prvi delovni dan, vse to pa tudi prikazujejo na družbenih omrežjih. Razvijajo sistem mentorstev in “spremljevalcev” na delovnem mestu. Prvih nekaj mesecev je ključnih za odločitev novega zaposlenega, ali bo ostal v podjetju ali iskal novo okolje. To pa za podjetje pomeni tudi velik finančni učinek, saj mora vložiti v uvajanje, izobraževanje in iskanje novega sodelavca.

Večji pomen kadrovske funkcije
Na splošno bo imela kadrovska služba vedno večji pomen v podjetju. Za uspeh podjetja bodo vedno bolj pomembni odnosi. Kadrovska služba bo morala spremljati organizacijsko klimo in tudi določiti ukrepe, kako spodbuditi pripadnost ljudi. Kako spretno bo vodstvo pri upravljanju odnosov s sodelavci, bo vedno bolj ključno za uspeh podjetja.

Prepoznavanje kompetenc
Za konkurenčnost podjetij bo ključno, kako hitro bodo znala prepoznati kompetence, ki bodo potrebne v prihodnosti, in tudi izobraziti svoje sodelavce.