Karierni nasveti
Jaka Matičič Key Account Manager
Objavljeno:  23.11.2021

Pomen priznanja na delovnem mestu

Trg dela se v zadnjih letih močno razvija v smereh digitalizacije in avtomatizacije procesov, pojavljajo se nova področja dela, tradicionalni poklici in veščine se spreminjajo, nekateri celo izginjajo. Poklici prihodnosti so postali termin, ki se uporablja na dnevni bazi planiranja dolgoročnih potreb po kadru za podjetja. Spremenil se je tudi odnos zaposlenih do samega delovnega mesta, kar je do določene mere povezano z drugačnim svetom v katerem vsaka nova generacija živi. Vrednote ljudi, s katerimi se srečujemo na delovnih mestih so se spremenile do te mere, da ti ne delajo več samo za plačo in kritje svojih dnevnih potreb, temveč si prizadevajo uresničiti svoje sanje, doprinesti k družbi, ter se osebno in poklicno razvijati.

Z obzirom na to, je pomembno izpostaviti, da je pomemben vidik razvoja zaposlenih zagotovo tudi glavno orodje motivacije – priznanje na delovnem mestu – ki je postalo tudi bistveno orodje upravljanja. Visok tehnološki napredek in povečana individualizacija posameznika v družbi vsekakor nagiba tehnico v smer iskanja smisla in potrditve, da si za kolektiv opravil nekaj dobrega. Podatki iz Adecco globalne raziskave Resseting Normal so pokazali, da je kar 43% vseh vprašanih na ne-vodstvenih pozicijah nezadovoljnih s svojimi nadrejenimi. Verjamemo, da to stanje lahko izboljša tudi prepoznavanje kvalitetno opravljenega dela na način, da zaposleni dobi priznanje na pravi način.

S prakso priznavanja prizadevanj zaposlenih se povečuje:

  1. Produktivnost

Zaposleni, katerih prizadevanja so priznana, so bolj vključeni v svoje delo in dosegajo boljše rezultate. Rezultati sami vsekakor niso povezani le z doseganjem zastavljenih individualnih delovnih ciljev, ampak tudi z razvojem posameznika znotraj ekipe, kar pozitivno prispeva k timskemu duhu.

  1. Zadovoljstvo pri delu

Prepoznavanje in predvsem nagrajevanje prizadevanj zaposlenim sporoča, da so za podjetje pomembni, njihovo delo pa res prispeva k pravilnemu delovanju organizacije. S stališča atrakcije kadra je visoko zadovoljstvo trenutnih zaposlenih pri delu eden izmed pomembnejših faktorjev, ki vplivajo na prihod novih talentov.

  1. Zvestoba

Zaradi občutka, da so za svoje delo cenjeni, bodo zaposleni dlje ostali v podjetju in tako postali promotorji blagovne znamke. Njihovo zvestobo lahko zaradi pozitivne podobe organizacije, v kateri delajo, prevedejo v vrsto PR aktivnosti, ki izvirajo iz njih samih. Na ta način zaposleni odražajo lastnosti svojega delovnega mesta in pomagajo graditi kakovostno prepoznavnost blagovne znamke.

  1. Občutek pripadnosti

Zaposleni razumejo, da so pomemben sestavni del organizacije in bodo skupaj z drugimi člani prispevali k doseganju skupnih ciljev. Njihova predanost in občutek, da pripadajo skupnosti ljudi, ki razmišljaja in dela v isti smeri, pomagajo ekipi pri doseganju ciljev podjetja.

Za podjetja je zelo pomembno, da se prilagodijo spremembam na trgu dela, da razumejo potrebe svojih zaposlenih in razvijejo dobre kadrovske prakse, ki jim ustrezajo poleg finančnih koristi. Na ta način bodo člani organizacije predani svojemu delu in bodo delo čutili kot privlačno.

Kdaj ste vi sami nazadnje podali priznanje zaposlenemu ob uspehu? Če je od tega minilo nekaj časa, vas vabimo, da razmislite o uspehih posameznikov in jim to gesto pokažete še danes. Rezultat bo zagotovo večji, kot le individualno zadovoljstvo. Poskusite.