Raznolikost talentov in konkurenčnost bosta poganjali prihodnost dela

Novice Objavljeno:  16.10.2018

Podjetja, ki se ukvarjajo z iskanjem kadrov so vedno soočena z izzivom, kako privlačiti najboljše talente in kje jih sploh lahko najdejo. Ravno o tej tematiki in o konkurenčnosti Slovenije je na letošnjem managerskemu kongresu, ki se ga je udeležilo več kot 350 slovenskih managerk in managerjev, spregovoril glavni govorec letošnjega kongresa Dr. Paul A. L. Evans, aktivni raziskovalec organizacijskega vedenja in akademski direktor GTCI-ja.

Kaj sploh je GTCI? To je Globalni indeks konkurenčnosti na področju nadarjenosti, ki ga vsako leto izračuna poslovna šola INSEAD v sodelovanju s skupino Adecco. Države razvrstimo glede na njihovo sposobnost ustvarjanja, privabljanja in zadrževanja najboljših kadrov.

GTCI 2018 SE OSREDOTOČA NA RAZNOLIKOST

Temo raznolikosti (sodelovanje med ljudmi z različnimi osebnostmi, znanji, izkušnjami in stališči) smo izbrali, ker ima odločilno vlogo pri povezovanju politik za prepoznavanje talentov z inovacijskimi strategijami. Upoštevanje demografske raznolikosti zagotavlja trajnostno in inovativno prihodnost in organizacijam omogoča, da ohranijo in razvijajo talente.

Miro Smrekar, direktor Adecco Slovenija, je letošnje rezultate komentiral: »Kot kaže, počasi vstopamo v t.i. tretjo ero raznolikosti – po časih, ko je bila raznolikost najprej zavračana, nato upoštevana bolj zaradi sledenja zakonom (kvote), končno prihajamo v obdobje, ko raznolikost vpeljujemo z zavedanjem, da pozitivno vpliva na delovanje ekip in rezultate. Veselim se, da bomo v prihodnje tudi v naših podjetjih videli vse več raznolikosti vseh vrst. Tako vezanih na poreklo, spol, starost, kot na talente, kompetence in strokovnost. Interdisciplinarni timi lahko ustvarjajo prebojne rezultate. Res pa je, da je tovrstna raznolikost izziv tudi za vodje. Torej, del konkurenčnosti na področju talentov gotovo lahko podpre država s politiko izobraževanja in zaposlovanja, del pa je tudi na podjetjih samih, ki ustvarjajo korporativne kulture, ki so globalnim talentom bolj ali manj naklonjene.«

Direktor Adecco Slovenija Miro Smrekar, glavni govorec Paul Evans, Saša Mrak in Aleksander Zalaznik, direktorica in predsednik Združenja Manager.

SLOVENIJA JE LETOS ZASEDLA 28. MESTO

Ugotovili smo, da je Slovenija na področju enakosti spolov uspešna, do manjšin in priseljencev pa je tudi relativno strpna država. Že nekaj let na lestvici uvrščamo relativno dobro, če pa želimo v prihodnosti napredovati in biti zanimivi za najboljše kadre, moramo vzpostaviti boljši sistem povezovanja med državnimi institucijami in izobraževalnim sistemom. Precej možnosti za izboljšave je pri kazalnikih sodelovanja, še posebej pri izmenjavi zamisli o inovacijskih ekosistemih med podjetji.

Uspešen krog pri ustvarjanju ekosistemov z izobraževanjem, poslovanjem, zdravstvom in infrastrukture visoke kakovosti vodi k močnejši konkurenčnosti talentov.

KAKO SE LAHKO IZBOLJŠAMO?

Trije glavni izzivi Slovenije, ki jih je predstavil Dr. Paul A. L. Evans so:

 1. Pripravljenost na spremembe v prihodnosti, kombiniranje učenja in prakse.
 2. Ravnovesje je ključ do uspeha; pomembna je raznolikost poklicev, izobraževanj in sodelovanje med državnimi in izobraževalnimi ustanovami.
 3. Slovenija mora začeti privabljati tuj kader. Celoten sistem teži k temu, da mladi izobraženci odhajajo v tujino in tako Slovenija zaostane. Kako ohranjati in hkrati privabljati nove talente?
 • z ekipnim delom, ki prinaša boljše rezultate
 • z zadajanjem ciljev, vizij in izzivov
 • z menjavo kadra, ki je potrebna, da se zaposleni ne zasidrajo, ampak ne prepogosta, da v ekipi ne nastane kaos

Podjetja naj:

 • razvijamo agilno organiziranost
 • razširimo kriterije zaposlovanja, da pospešimo uspešnost in inovacije
 • ustvarimo vključevalno kulturo
 • investiramo v stalno usposabljanje zaposlenih in mladim nudimo možnosti usposabljanja na delovnem mestu
 • spodbujamo samostojnost in sodelovanje namesto avtoritete in hierarhije
 • sprejmemo fleksibilnost in mobilnost

Zakonodajalci naj:

 • reformirajo šolski sistem: razvijajo tehnologijo in človeške spretnosti s projektnim in izkustvenim učenjem
 • razvijajo javno-zasebna partnerstva za lažje izvajanje shem pripravništva/vajeništva
 • spodbujajo fleksibilnost trga dela, politike aktivnega zaposlovanja in odnose med politiko in gospodarstvom
 • podpirajo izobraževalne sisteme, ki razvijajo družabne in sodelovalne veščine
 • spodbujajo odprtost in medkulturno izmenjavo

Poleg tega je na posameznikih, da se usposobimo za digitalno dobo, sprejeti moramo multikariernost in se zavezati vseživljenjskemu učenju ter ustvariti čezmejna omrežja in si pridobiti duh sodelovanja.

ZAČNIMO ŽE DANES

Tematika je zelo aktualna in se dotika tako nas, kot vsakega posameznika. Potrebne so spremembe pri delodajalcih in posameznikih, da se skupaj povežemo in Slovenijo napolnimo s talenti in najboljšimi kadri.

Podrobnejše rezultate in celotno poročilo si lahko preberete na spletni strani GTCI 2018.