Adecco H.R. | Iščete prosto delovno mesto?

Storitve

Obračun plač

Naša strokovna ekipa za vas prevzame izvedbo celotnega procesa obračuna plač in zagotavlja pravočasno in strokovno izvedbo.

Za vas prevzamemo celoten proces obračuna plač in vas tako razbremenimo administrativnega dela in vam zmanjšamo stroške.

Nudimo vam celovito storitev, saj za vaše podjetje prevzamemo aktivnosti fizičnega obračuna plač, priprave kuvert ter priprave mesečnih poročil. Izvedbo prepustite našim strokovnim sodelavcem, specializiranim za obračun plač, kar zagotavlja pravočasnost in strokovnost. To vam omogoča takojšnje zmanjšanje administrativnega dela in stroške. Ker storitev obračuna plač naročite pri zunanjem izvajalcu, vam to zagotavlja že vnaprej znan strošek kadrovske funkcije in obračuna plač.

Storitev praviloma zajema naslednje aktivnosti:

  1. mesečni obračun in občasni obračuni (plače, nadomestila, regresi, bonusi, avtorski honorarji, sejnine …),
  2. izpis vseh listin in priprava datotek, ki so potrebne za izplačilo (obračunski list in kuverta, temeljnica za prenos v glavno knjigo, SEPA nalogi),
  3. izdelava in oddaja podatkov ob izplačilih (REK, ZAP/M, seznami za refundacije),
  4. izdelava in oddaja letnih podatkov (M-4, Povzetek obračuna dohodkov izplačanih v obdobju od 1. 1. do 31. 12.),
  5. izdelava poročil po potrebi naročnika za interno uporabo.

Prednosti za uporabnika:

  1. zmanjšanje stroškov,
  2. zmanjšanje administracije,
  3. storitev je izvedena strokovno in pravočasno,
  4. že vnaprej znan strošek.

 

KONTAKT:

mateja.zajc@adecco.si