Adecco H.R. | Iščete prosto delovno mesto?

Storitve

Začasno zaposlovanje kadra

Ali je za vaše podjetje ključno prilagajanje povpraševanju po vaših proizvodih ali storitvah? Naša storitev zagotavljanja dela delodajalcem in iskalcem zaposlitve omogoča večjo fleksibilnost. Delavec ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z zaposlitveno agencijo in je pri njej neposredno zaposlen, v vašem podjetju pa opravlja delo.

Zagotavljanje dela

Današnje konkurenčno okolje sili delodajalce, da so tudi na področju zaposlovanja vse bolj prilagodljivi. Nove oblike zaposlovanja, ki so lahko ugodnejše tako za delavce kot tudi za delodajalce, so vse pomembnejše. Zaposlovanje preko agencije je oblika zaposlovanja, ki delodajalcu omogoča večjo fleksibilnost: prilagajanje stroška dela gibanju povpraševanja po vaših proizvodih ali storitvah.

Razlogi za začasno zaposlovanje:

 1. povečan obseg dela,
 2. zamenjava odsotne osebe,
 3. sezonska nihanja,
 4. predhodna selekcija – preizkus sodelavca,
 5. strateške odločitve uporabnika.

Naš način izbora in dela s kandidati nam ob ustreznem poznavanju naših naročnikov omogoča, da podjetjem zagotovimo ustrezne, usposobljene in motivirane delavce. Ker prevzemamo odgovornost za naš izbor, lahko naročniku zagotovimo obračun samo dejansko opravljenega dela napotenih delavcev.

Prednosti za uporabnika:

 1. prihranek časa, namenjenega iskanju in selekciji,
 2. hitrost iskanja z danes na jutri,
 3. prevzem delovnozakonodajnega tveganja,
 4. opravljanje vseh administrativnih postopkov, povezanih z zaposlovanjem,
 5. kadrovska evidenca in obračun plače,
 6. zamenjava neustreznih kandidatov,
 7. variabilen strošek dela,
 8. opravljanje zdravniških pregledov,
 9. prisotnost poslovnih enot Adecco po vsej Sloveniji.

 

Posredovanje dela ali najem delovne sile predstavlja tristransko razmerje. Na eni strani med podjetjem/uporabnikom in Adeccom ter na drugi strani med Adeccom in samim delavcem.

Delavec je tako neposredno zaposlen v Adeccu, k naročniku pa je le napoten na delo. Delavec opravlja delo po navodilih naročnika. Naročnik pri tem upošteva določbe ZDR, kolektivnih pogodb oziroma splošnih aktov, ki ga zavezujejo s tistimi pravicami in obveznostmi, ki so neposredno povezane z opravljanjem dela.

 

Adecco opravi iskanje in selekcijo

Adecco za vas izvede celoten proces, od iskanja in selekcije pravega sodelavca do napotitve na delo: izvede rekrutacijo, predstavi zadolžitev, delavca napoti na delo k naročniku in izvede izplačilo plač napotenim delavcem. Gre za tristransko razmerje med delavcem, Adeccom (kjer je delavec zaposlen) in naročnikom (kjer delo dejansko opravlja). Delavec z naročnikom nima nobenega pogodbenega razmerja, saj to obstaja med Adeccom in naročnikom. Med opravljanjem dela je za delavca odgovoren naročnik.

Prednosti za delodajalce:

 1. fleksibilna oblika zaposlitve za premostitev sezonskih nihanj,
 2. Adecco za vas opravi strokovno selekcijo,
 3. prihranek časa, namenjenega iskanju in izbiranju,
 4. hitra odzivnost zaradi velike baze kandidatov,
 5. nove sodelavce lahko pred redno zaposlitvijo bolje spoznate,
 6. Adecco prevzema delovnopravno tveganje,
 7. namesto vas opravimo vse administrativne postopke, povezane z zaposlovanjem,
 8. kadrovska evidenca in obračun plače,
 9. zamenjava neustreznih kandidatov,
 10. možnost opravljanja zdravniških pregledov.

 

Delodajalec opravi iskanje in selekcijo

Kadar želite sodelavca izbrati sami, lahko Adecco izbranega delavca zaposli. Gre za tristransko razmerje med delavcem, Adeccom (kjer je delavec zaposlen) in naročnikom (kjer zaposleni delo dejansko opravlja). Delavec z naročnikom nima nobenega pogodbenega razmerja, saj to obstaja med Adeccom in naročnikom. Med opravljanjem dela je za delavca odgovoren naročnik.

Prednosti za delodajalce:

 1. fleksibilna oblika zaposlitve za premostitev sezonskih nihanj,
 2. Adecco prevzema delovnopravno tveganje,
 3. nove sodelavce lahko pred redno zaposlitvijo bolje spoznate,
 4. prevzem delovnozakonodajnega tveganja,
 5. opravljanje vseh administrativnih postopkov, povezanih z zaposlovanjem,
 6. kadrovska evidenca in obračun plače,
 7. možnost opravljanja zdravniških pregledov,
 8. prisotnost poslovnih enot Adecco po vsej Sloveniji.

 

Adecco administrator v podjetju (on-site)

Za povečanje učinkovitosti in za najboljšo možno kakovost storitev, prilagodljivost in optimizacijo stroškov skrbijo Adecco administratorji, ki so osebno prisotni v vašem podjetju. Adecco administrator v podjetju je zaposleni Adecca, ki v podjetju skrbi za koordinacijo in stik z zaposlenimi ter predstavnikom podjetja. Tako zagotavljamo učinkovitost pri administracijskih postopkih, uspešno selekcijo zaposlenih ter spremljanje in optimiziranje vsakodnevnih procesov.

Adecco administrator vam nudi:

 1. prisotnost neposredno v podjetju,
 2. sprejem kandidatov, opravljanje razgovorov in korespondenco z neizbranimi kandidati,
 3. organizacijo iskanja in selekcije kandidatov,
 4. testiranje kandidatov,
 5. izvedbo postopka zaposlovanja (prijava delavcev, pogodbe z delavci, drugi administrativni postopki),
 6. seznanitev z nadrejenimi in delovnim mestom,
 7. storitev obračuna plač,
 8. obveščanje in informiranje napotenih delavcev,
 9. pripravo poročil (tedensko, mesečno ali letno).

Prednosti za delodajalca:

 1. olajša poslovanje med vami in Adeccom,
 2. izboljša in pospeši komunikacijo med podjetjem, napotenimi delavci in Adeccom,
 3. poveča zadovoljstvo napotenih delavcev in delodajalca,
 4. dobro poznavanje proizvodnega procesa, uporabnikovih potreb, ljudi v podjetju,
 5. poveča kakovost sodelovanja med napotenimi delavci, podjetjem in Adeccom,
 6. lažja komunikacija z oddelki, vodji oddelkov, vodjo proizvodnje,
 7. le ena kontaktna oseba in zato hitrejša odzivnost Adecca,
 8. standardizacija rekrutacijskih procesov,
 9. možnost sodelovanja s HR oddelkom, svetovanje in nasveti,
 10. jasnost,
 11. velika baza kandidatov, pripravljenih za takojšen nastop dela.

 

KONTAKT

info@adecco.si