Adecco H.R. | Iščete prosto delovno mesto?

Storitve

Ocenjevalni centri

Vedenje, ki ga opazimo pri kandidatu danes, je učinkovit napovednik pričakovanega vedenja v prihodnje. Z ocenjevalnim centrom o kandidatu pridobimo informacije, ki jih z razgovorom ali psihometričnim testiranjem ne bi mogli. Tako lahko celovito ocenimo dejanske kompetence in vedenjske vzorce kandidata.

Ocenjevalni center je izbor sistematično zastavljenih aktivnosti (igre vlog, skupinsko razpravljanje, simulacije, razgovori, psihološko testiranje), pri katerih opazujemo vzorce vedenja kandidatov in preverjamo njihove kompetence za opravljanje določenih delovnih nalog.

Naloge v ocenjevalnem centru so vedno prilagojene zahtevam konkretnega delovnega mesta. Z njimi ugotavljamo prisotnost tistih kompetenc, ki so nujno potrebne za uspešnost na delovnem mestu.

Ocenjevalni center pripravimo kot del selekcijskega procesa pri kadrovanju ali kot del iskanja talentov in potencialov znotraj podjetja.

Prednosti za delodajalce:

  1. visoko objektivno in zanesljivo ocenjevanje ljudi,
  2. večja verjetnost izbora najustreznejšega kandidata,
  3. prilagojenost vašim potrebam in potrebam konkretnega delovnega mesta,
  4. konkretne naloge, ki odražajo zahteve konkretnega delovnega mesta,
  5. preverjanje kompetenc kandidatov, ki so ključne za uspeh na konkretnem delovnem mestu,
  6. prihranek časa (omogoča selekcijo večjega števila kandidatov),
  7. omogoča prepoznavanje talentov v podjetju.

 

KONTAKT

nastasija.alt@adecco.si