Adecco H.R. | Iščete prosto delovno mesto?

Storitve

Kadrovsko svetovanje

Ali izvajate večji kadrovski projekt, na primer reorganizacijo ali sistematizacijo, pri katerem bi vam pomagale izkušnje strokovnjaka?

Z iskanjem prilagojenih rešitev za vaše podjetje se ukvarja skupina pravnih in kadrovskih svetovalcev iz Slovenije in mednarodne mreže Adecca.

Naše storitve so namenjene zagotavljanju inovativnih in prilagojenih rešitev za izboljšanje produktivnosti, zmanjšanje stroškov in upravljanje tveganja. Skupaj z vami preučimo želene poslovne cilje, analiziramo trenutno in želeno stanje, med procesom analize podjetja pa postavljamo vprašanja in preverjamo, ali se osredotočamo na vaše potrebe.

Rezultat našega sodelovanja so kadrovske rešitve, prilagojene posebej za vas. Dolgoletne izkušnje na kadrovskem področju nam omogočajo, da kakovostno poskrbimo tudi za podjetja, kjer kadrovski postopki niso standardni.

Prednosti za delodajalce:

  1. prilagojena rešitev za vaše podjetje,
  2. izboljšanje produktivnosti,
  3. zmanjšanje stroškov,
  4. upravljanje tveganja,
  5. strokovno izvajanje storitev v okviru aktualnih zakonskih predpisov.

Izdelava pravilnikov in sistematizacij

Naši kadrovski in pravni strokovnjaki analizirajo trenutno stanje v vašem podjetju in pripravijo ustrezno kadrovsko platformo, ki omogoča dolgoročno razvijanje kadrovskega potenciala vašega podjetja. Za podjetja pripravljamo sistemizacijo delovnih mest, akt o sistemizaciji ter druge splošne akte z delovnopravnega področja. Ker so ti dokumenti pomembni za zaposlovanje in upravljanje kadra, je vsebina in sestava teh dokumentov za vašo kadrovsko funkcijo zelo pomembna. Lahko pregledamo tudi obstoječo sistematizacijo in organizacijo podjetja ter vam svetujemo spremembe in kakovostne rešitve, prilagojene današnjemu poslovanju podjetij, zakonskim predpisom in konkretni situaciji in organiziranosti podjetja.

Prednosti za vas:

  1. dokumentacijo vam pripravijo izkušeni strokovnjaki, ki sledijo novostim,
  2. priprava platforme za dolgoročen razvoj zaposlenih,
  3. kakovostna storitev in iskanje primernih rešitev, tudi če vaši kadrovski postopki niso standardni,
  4. predlagamo vam spremembe notranje organizacije podjetja.

 

KONTAKT

nastasija.alt@adecco.si