Storitve

Kadrovsko svetovanje in outsourcing kadrovika

Ali so vaši kadroviki preobremenjeni? Vaše podjetje ni dovolj veliko, da bi imelo kadrovika? Ali izvajate večji kadrovski projekt, na primer reorganizacijo ali sistematizacijo, pri katerem bi vam pomagale izkušnje strokovnjaka? Ponujamo vam celostne kadrovsko svetovalne storitve, prilagojene vašim specifičnim potrebam.

Preberite o:
Kadrovsko svetovanje
Obračun plač
Izdelava pravilnikov in sistematizacij
Najem kadrovika
Svetovalne storitve

 

Kadrovsko svetovanje

Nudimo vam celostne kadrovskosvetovalne storitve, prilagojene vašim specifičnim potrebam. V poslovnem odnosu z vami lahko nastopamo kot strateški partner pri razvoju kadrovske funkcije ali kot operativni izvajalec in svetovalec pri posameznih kadrovskih procesih. Z iskanjem prilagojenih rešitev za vaše podjetje se ukvarja skupina pravnih in kadrovskih svetovalcev iz Slovenije in mednarodne mreže Adecca.

Naše storitve so namenjene zagotavljanju inovativnih in prilagojenih rešitev za izboljšanje produktivnosti, zmanjšanje stroškov in upravljanje tveganja. Skupaj z vami preučimo želene poslovne cilje, analiziramo trenutno in želeno stanje, med procesom analize podjetja pa postavljamo vprašanja in preverjamo, ali se osredotočamo na vaše potrebe. Rezultat našega sodelovanja so kadrovske rešitve, prilagojene posebej za vas. Dolgoletne izkušnje na kadrovskem področju nam omogočajo, da kakovostno poskrbimo tudi za podjetja, kjer kadrovski postopki niso standardni.

Prednosti za delodajalce:

 1. prilagojena rešitev za vaše podjetje,
 2. izboljšanje produktivnosti,
 3. zmanjšanje stroškov,
 4. upravljanje tveganja,
 5. strokovno izvajanje storitev v okviru aktualnih zakonskih predpisov.

Obračun plač

Za večjo učinkovitost podjetja in usmerjanje na vašo glavno dejavnost je prenos izvajanja tistih dejavnosti v podjetju, ki nimajo dodane vrednosti, na zunanjega izvajalca racionalna in stroškovno učinkovita rešitev. Tako si zmanjšate stroške in prenesete neproduktivne dejavnosti na zunanjega strokovnega izvajalca.

Za vaše podjetje tako prevzamemo redno vsakomesečno obračunavanje dohodkov zaposlenih. Ker imamo za lastne potrebe razvito funkcijo obračuna plač, smo lahko kakovosten partner tudi vam. Dejavnost obračuna plač zahteva izkušene in poučene strokovnjake, ki podjetju suvereno svetujejo, oblikujejo rešitve, sledijo zakonskim spremembam in opozorijo na morebitne nepravilnosti. Zagotavljamo vam visoko varnost in zaupnost podatkov

Prednosti za vas:

 1. prenos neproduktivne dejavnosti na zunanjega izvajalca,
 2. zmanjšanje stroškov,
 3. kakovostno izvedena storitev,
 4. namesto vas sledimo spremembam na zakonskem področju in vam svetujemo o morebitnih potrebnih spremembah na
 5. kadrovskopravnem področju.

Izdelava pravilnikov in sistematizacij

Naši kadrovski in pravni strokovnjaki analizirajo trenutno stanje v vašem podjetju in pripravijo ustrezno kadrovsko platformo, ki omogoča dolgoročno razvijanje kadrovskega potenciala vašega podjetja. Za podjetja pripravljamo sistemizacijo delovnih mest, akt o sistemizaciji ter druge splošne akte z delovnopravnega področja. Ker so ti dokumenti pomembni za zaposlovanje in upravljanje kadra, je vsebina in sestava teh dokumentov za vašo kadrovsko funkcijo zelo pomembna. Lahko pregledamo tudi obstoječo sistematizacijo in organizacijo podjetja ter vam svetujemo spremembe in kakovostne rešitve, prilagojene današnjemu poslovanju podjetij, zakonskim predpisom in konkretni situaciji in organiziranosti podjetja.

Prednosti za vas:

 1. dokumentacijo vam pripravijo izkušeni strokovnjaki, ki sledijo novostim,
 2. priprava platforme za dolgoročen razvoj zaposlenih,
 3. kakovostna storitev in iskanje primernih rešitev, tudi če vaši kadrovski postopki niso standardni,
 4. predlagamo vam spremembe notranje organizacije podjetja.

Najem kadrovika

Najem zunanjega kadrovika je idealna rešitev za podjetja, ki nimajo lastne kadrovske službe ali zaposlenega, ki bi izvajal kadrovske aktivnosti, in za podjetja, ki se soočajo s povečanim obsegom dela na kadrovskem področju. Pri Adeccu v okviru te storitve najamete kadrovika, ki opravlja naslednje storitve: iskanje in izbira novega kadra, priprava pogodb o zaposlitvi, prijava in odjava delavcev, obračunavanje plač, vodenje zakonsko predpisane evidence, pridobivanje delovnih dovoljenj za tujce, pregled in urejanje kadrovskopravne dokumentacije in notranjih aktov, predlaganje izboljšav in sprememb, obveščanje o aktualnih delovnopravnih predpisih, analiza plač za določen segment zaposlenih in druge prilagojene storitve.

Prednosti za vas:

 1. prenos neproduktivne dejavnosti na zunanjega izvajalca,
 2. zmanjšanje stroškov,
 3. kakovostno izvedena storitev,
 4. svetovanje na delovnopravnem področju.

Svetovalne storitve

Naše edinstveno mesto na trgu dela nam omogoča vpogled v aktualno kadrovsko situacijo in trende, naše dolgoletne izkušnje pa zagotavljajo kakovostne storitve. Ponujamo vam celovito strateško kadrovsko svetovanje s področja upravljanja s človeškimi viri ali pomoč pri izvajanju posameznih kadrovskih procesov. Pomagamo vam lahko pri vpeljavi letnih razgovorov, razvoju notranje komunikacije, uvedbi sistema izobraževanja, vpeljavi modela kompetenc, merjenju organizacijske klime, uvedbi sistema mentorstva ter kariernem razvoju zaposlenih. Nudimo psihološko testiranje, razvojne in ocenjevalne centre ter program prezaposlovanja presežnih zaposlenih (outplacement).

Prednosti za vas:

 1. posebej vam prilagojene rešitve,
 2. prenos izkušenj iz Adeccove mednarodne mreže,
 3. vzpostavitev strateške ali operativne kadrovske funkcije.