Adecco H.R. | Iščete prosto delovno mesto?

Storitve

Iskanje in selekcija (Executive search)

Kot delodajalec se zavedate vrednosti odličnih strokovnjakov za vaše podjetje. Brez pravih zaposlenih je skoraj nemogoče doseči cilje in rezultate vašega podjetja. Adecco vam s svojim poznavanjem panog, lokalnega trga in svojimi viri pomaga najti najboljše ljudi za razvoj vašega podjetja. Naše storitve iskanja in selekcije in še posebej storitev Direktno iskanje (Executive search), so namenjene iskanju najvišjega kadra in zaposlenih s specializiranimi znanji.

Iskanje in selekcija

Storitev Iskanje in selekcija naročnikom omogoča, da izboljšajo in poenotijo postopek iskanja in izbiranja novih sodelavcev. Na podlagi zahtev delovnega mesta Adecco rekrutira in izbere kandidate, ki jih nato pošlje na razgovor k naročniku. Adecco tesno sodeluje z naročnikom, upošteva agende s strani naročnika ter preverja uspešnost izbora po končani storitvi. Končna odločitev izbire zaposlenega je naročnikova. Adecco opravi prvi izbor in zagotovi, da ima naročnik na razgovorih najboljši izbor kandidatov.

Področje Iskanje in selekcija pri svojem delu sodeluje z mrežo poslovalnic po vsej Sloveniji. To nam omogoča poznavanje trenutnih razmer na lokalnem trgu delovne sile in hiter odziv. Celoten proces, aktivnosti in metode iskanja prilagodimo posebnostim iskanega kadra našega naročnika, saj le tako lahko zagotovimo primerne kandidate, ki ustrezajo vašim željam in potrebam.

Prednosti za delodajalca:

 1. skupaj z naročnikom pripravimo poglobljeno analizo delovnega mesta, ki je osnova za nadaljnje iskanje,
 2. s pomočjo velike baze kandidatov vam hitro predstavimo izbor najprimernejših kandidatov,
 3. kandidate iščemo aktivno preko lastne mreže in z direktnim iskanjem (t.i. head-hunting), ne le na podlagi prijav,
 4. izvajamo psihološko testiranje in testiranje sposobnosti,
 5. zagotavljamo anonimnost in diskretnost,
 6. proces iskanja in selekcije prilagodimo vsakemu naročniku,
 7. smo prilagodljivi, odzivni in strokovni,
 8. pristopimo individualno in specifično,
 9. izpeljemo vso potrebno administracijo celotnega postopka,
 10. na željo naročnika smo prisotni na razgovorih,
 11. nudimo garancijo na izbranega kandidata,
 12. tudi po opravljeni storitvi vzdržujemo reden stik z naročnikom in kandidatom.

Naša načela poslovanja:

V Adeccu se zavezujemo, da ne bomo neposredno nagovarjali zaposlenih pri naših naročnikih in da jim ne bomo ponujali prostih delovnih mest v roku 12 mesecev od zadnjega sodelovanja (ne glede na Adeccovo storitev).

 

KONTAKT

executive.search@adecco.si
Tel.: 01/5609 280
Ameriška ulica 8
1000 Ljubljana