Adecco H.R. | Iščete prosto delovno mesto?

Storitve

Analiza 360 stopinj

Analiza 360 stopinj je orodje in hkrati metoda, ki sistematično in objektivno identificira povratne informacije o osebnem razvoju ali delovni uspešnosti posameznikov, zlasti vodij in managerjev. Največkrat jo pripravljamo v razvojne namene, kot je prepoznavanje talentov v podjetju, identifikacija potreb po usposabljanju posameznikov in identifikacija potencialnega kadra za potrebe napredovanja. 

Njeno izvorno uporabnost v razvojne in namene usposabljanja, dopolnjuje tudi del pri ocenjevanju delovne uspešnosti (letni razgovori), pri planiranju nasledstev, napredovanju ali celo pri določanju plače oz. nagrajevanju.

Prednosti za delodajalca:

  1. merjenje prisotnosti kompetenc pri posamezniku,
  2. pomaga identificirati posameznikove prednosti in njegove šibke točke,
  3. pomaga pri odkrivanju potenciala in možnosti za napredek,
  4. kompetence ocenjujemo z več vidikov: z vidika nadrejenih, sodelavcev na enakem nivoju, podrejenih ter z vidika ocenjevanca (samoocena),
  5. delodajalec dobi celostno sliko, ki je lahko v pomoč pri določanju nadaljnjih razvojnih ciljev za posameznika na področjih, kjer se je pokazalo, da je še prostor za izboljšave.

Ocenjevanje poteka s pomočjo vprašalnika, osredotočamo se na opazna vedenja in ne na abstraktne kategorije, kar omogoča, da je ocena kompetenc čim bolj jasna in točna.

Osnovna predpostavka analize 360 stopinj je, da je vedenje, ki ga opazimo danes, dober indikator o tem, kaj bo oseba sposobna narediti tudi v prihodnosti.

 

KONTAKT:

nastasija.alt@adecco.si