Trendi v svetu dela

Novice Objavljeno:  03.02.2020

Kako globalizacija in tehnološki napredek vplivata na delovno strukturo? Katere človeške veščine igrajo bistveno vlogo pri uspešnosti podjetja?

#1. HR ključen za spremembe v delovni strukturi

Fleksibilen delovni čas (tako z vidika lokacije kot časa) je logična posledica globalizacije in tehnološkega napredka. V tem trenutku se z izzivi fleksibilnega dela soočajo mnoga podjetja, ki se ukvarjajo z vprašanjem, kako povečati produktivnost in zadovoljstvo ključnih kadrov. Podjetja, ki ponujajo fleksibilen delovni čas svojim zaposlenim so bolj privlačna za iskalce zaposlitve.

#2. Mehke veščine so bistvenega pomena

Lahko ste najboljši programer, mehanik, učitelj, a če se ne ujamete s svojimi sodelavci in ne znate dobro komunicirati, ne morete biti uspešni. Mehke veščine – komunikacija, kreativnost in čustvena inteligenca – so bolj bistvene kot samo znanje in izkušnje, prav tako jih je težje izmeriti. Tukaj imajo podjetja veliko vlogo, kajti zaposleni, ki imajo mehke veščine lažje in uspešneje komunicirajo, izboljšujejo odnose in ustvarjajo pozivitvne priložnosti. Mehkih veščin se ni vedno enostavno naučiti, a na delovnem mestu postajajo vse pomembnejše.

#3. Pripravništvo kot strateški ukrep

Trg dela je zelo konkurenten, kar pomeni, da mladi s končano izobrazbo in brez izkušenj težko dobijo pravo priložnost za delo. Najbolj pomemben element pripravništev je, da šolsko znanje in teorijo združujejo s praktičnimi izkušnjami in razvojem veščin. Podjetja, ki imajo pripravništva, so bolj privlačna za mlade in nadobudne kadre, sami kandidati pa predstavljajo velik potencial za kasnejšo zaposlitev v podjetju. Pripravniki podjetjem prinašajo novo perspektivo in svež pogled na stvari v zameno za čas, ki ga morajo zaposleni v podjetju nameniti za njihov razvoj in podporo.