Obstaja neskladje med izobraževalnim sistemom in praktičnimi znanji, ki jih zahteva trg dela

Novice Objavljeno:  11.01.2021

V preteklem mesecu je izšlo že 6. poročilo Inovantage, v katerem so predstavljene značilnosti in trendi na trgu dela vzhodnoevropske regije. Predstavljamo vam ključne izsledke raziskave, ki so uporabni predvsem za managerje in podjetnike v vseh panogah.

Slovenska delovna sila je konkurenčna.

Adecco Group je v povezavi s priznano univerzo INSEAD ter tehničnim gigantom, podjetjem Google,  razvil model, s katerim so ocenili konkurenčnost delovne sile po svetu. »Global talent competitiveness index« ali na kratko GTCI ocenjuje državne in organizacijske kazalnike. Letos je bilo v študijo vključenih 132 držav. Slovenija se uvršča na 31. mesto, v regiji EEMENA pa smo zasedli 3. mesto. Najbolje smo se odrezali na področju formalne izobrazbe, življenjskega sloga, številu ljudi s sekundarno in terciarno izobrazbo ter količino inovacij. Na drugi strani pa je prostor za izboljšavo zunanjih dejavnikov in priložnosti, kar vključuje neposredne tuje naložbe in prenos tehnologije, razširjenost tujega lastništva, število migrantov in mednarodne študente.

Slovenija je dobro okrevala po prvem valu pandemije

Zaradi raznolikih socialno-ekonomskih razmer, je bil vpliv pandemije na države drugačen. Vzhodnoevropske države so mednarodno manj povezane kot njihove zahodne vrstnice in so v povprečju manj odvisne od ranljivih panog. Stopnja neenakosti je nižja kot v zahodnih državah. To je skupaj z močnimi makroekonomskimi dejavniki in aktivnim finančnim sektorjem, lokalnim vladam omogočilo odpornost in prilagodljivost.

Slovenija se je na lestvici okrevanja uvrstila na prvo mesto v EEMENI. Dobro okrevanje je posledica digitalne infrastrukture, prilagodljivosti delovne sile in državne finančne pomoči.

Obstaja neskladje med izobraževalnim sistemom in praktičnimi znanji, ki jih zahteva trg dela

Raziskava je pokazala, da ima regija na splošno težave z zaposljivostjo kadra. Skoraj vse države v regiji se borijo z iskanjem kvalificiranih zaposlenih zaradi neskladja med izobraževalnim sistemom in praktičnimi znanji, ki jih zahteva trg dela. To nakazuje, da so podjetja korak pred izobraževalnimi sistemi, ki bi v idealnem primeru morala izobraževalnemu sektorju v bližnji prihodnosti pomagati, da se osredotočijo na bolj pragmatičen učni načrt.

Iz poročila je razvidno, da izobraževanje odraslih in politike vseživljenjskega učenja niso prednostna naloga oblikovalcev politik. Učinki staranja prebivalstva še niso v celoti občutljivi, bodo pa opazni postopoma, zato se morajo vsi deležniki angažirati, da se ponovno usposobi delovno silo znotraj podjetij.

V letu 2020 je Skupina Adecco  izvedla raziskavo o preoblikovanju delovne sile. Med anketirano populacijo obstajajo razlike v identificiranju spretnosti, po katerih bo v naslednjih petih letih veliko povpraševanja. Voditelji poudarjajo, da se bo čez pet let najbolj povpraševalo po veščinah analize podatkov in znanosti, odpornosti, odpornosti na stres in prilagodljivosti. Na  drugi strani pa zaposleni menijo, da bodo v bližnji prihodnosti bolj povpraševane veščine kot so umetna inteligenca in strojno učenje, digitalni marketing in upravljanje časa.

Trendi na trgu dela, ki jih narekuje pandemija covid-19, bodo vplivali na vsa področja poslovnega življenja. Z letom 2020 smo vstopili v »novo realnost«, s tem pa se je povečala tudi potreba po drugačnih veščinah.

Kot vodilna agencija na področju upravljanja s človeškimi viri ter vaš celostni poslovni partner, je naša dolžnost in privilegij, da vam v času negotovosti pomagamo. Zaupajte nam vaše potrebe, mi pa bomo poskrbeli za strokovno, kvalitetno in prilagojeno izobraževanje kadra, s katerim se boste pripravljeni na trende, ki so že tu in bodo svojo moč pokazali v prihodnjih letih.

Znanje zaposlenih je najbolj dragocena stvar vašega podjetja. Ohranite svojo konkurenčnost in začnite s sistematičnim, ciljno usmerjenim izobraževanjem zaposlenih že danes. Za vas so na voljo naši strokovnjaki, ki vam bodo pomagali oblikovati izobraževanje po meri.

Vstopite v stik z nami.