Če želite privabite naboljše kandidate, morate razumeti kulturo vašega podjetja

Novice Objavljeno:  10.03.2020

Medtem, ko se podjetja zaradi pomanjkanja talentov na trgu borijo, da bi pritegnila najboljše kandidate, v poslovnem svetu postaja organizacijska kultura vse bolj privlačna in pomembna.

Najnovejša skrb kadrovikov in direktorjev v letu 2020 je privabljanje in ohranjanje talentov. Zaradi pomanjkanja talentov nekatera podjetja tekmujejo za privabljanje najboljših kandidatov na trgu.

Pomemben faktor pri kandidatovi izbiri potencialnega delodajalca sta plača in službene ugodnosti. Vendar postaja vse bolj jasno, da organizacijska kultura bistveno vpliva na dobro medsebojno komunikacijo, osebni razvoj in splošno zadovoljstvo zaposlenih tudi po začetku zaposlitve.

Privabiti najboljše kandidate pomeni razumeti kulturo podjetja, jo biti sposoben prilagoditi potrebnim spremembam in jo nato vzdrževati. Pomembno je, da se vprašate, zakaj bi nekdo želel delati skupaj z vami in za vas.

Razumevanje kulture podjetja

Podjetja morajo iskati kandidate, ki prinašajo nove perspektive, vendar še vedno ustrezajo osnovnim vrednotam podjetja.

To pomeni razumevanje vrednot in kako se le-te odražajo v kulturi podjetja. Le 28% zaposlenih se strinja, da se vrednote delodajalca skladajo z njihovimi pričakovanji in dejanji. V ločeni raziskavi so ugotovili, da 7% milenijcev zaradi neskladja z delodajalčevo kulturo razmišlja o menjavi zaposlitve v naslednjih dveh letih.

Najboljši način za razumevanje dejanske kulture vašega podjetja je, da svoje zaposlene oz. sodelavce vprašate sledeče:

  1. Ali se vrednote podjetja kažejo v njihovem vsakodnevnem delu?
  2. Se počutijo cenjene in nagrajene za svoje prispevke?
  3. Kaj bi spremenili v organizaciji podjetja?

Spreminjanje kulture

Če vam odgovori vaših sodelavcev ali zaposlenih ne bodo všeč, je morda čas za spremembo. Podjetja sredi kulturnih sprememb ne morejo zaustaviti zaposlovanja, zato je smiselno uporabiti zaposlovanje za vpeljavo in razvoj kulture, ki jo v prihodnje želite videti v podjetju.

Vzdrževanje kulture

Ključno je imeti jasno določeno organizacijsko kulturo in jo nato okrepiti s treningom. Komuniciranje o kulturi s pomočjo digitalnih orodij za učenje v kombinaciji z osebnim usposabljanjem je prava kombinacija za uspešno vpeljavo. Pravilna kultura podjetja je projekt, ki se nikoli ne konča. A vendar kultura podjetja v prizadevanju za privabljanje vrhunskega talenta ponuja konkurenčno prednost, ki je ne smemo spregledati.

Napotki za uspešno vodenje organizacijske strukture:

  1. Pridobiti najboljše kandidate pomeni razumeti svojo kulturo, jo biti sposoben prilagoditi potrebnim spremembam in jo nato vzdrževati.
  2. Najboljši način za razumevanje dejanske kulture podjetja je, da o njej vprašate zaposlene in jih poslušate.