Karierni nasveti
Adecco Urednik
Objavljeno:  08.11.2016

Izbrati ekstrovertirane ali introvertirane sodelavce?

Vemo, da ima osebnost vsakega posameznika velik vpliv na to, kakšen odnos imamo s sodelavci, nadrejenimi, strankami, poslovnimi partnerji in drugimi v delovnem okolju. Posledično pa osebnost lahko vpliva tudi na višino dohodka, karierno pot in zadovoljstvo pri delu. Če poznate njihove lastnosti in želje, boste laže prepoznali primernega sodelavca za posamezno delovno nalogo.

Eno najpomembnejših razlikovanj med osebnostmi je deljenje na ekstrovertirane in introvertirane osebnosti. Že veste, v katero skupino spadajo vaši sodelavci in s kakšnim delom bi bili najbolj zadovoljni?[adecco_space]

adecco-generic1[adecco_space]

Kakšne so njihove lastnosti?

Nekatere osebe so bolj komunikativne, rade so v družbi, imajo velik krog prijateljev in znancev, rade tvegajo in se javno izpostavljajo. Druge osebe so bolj zaprte, uživajo v zasebnosti, novosti jim niso pri srcu, večino zadev v svojem življenju planirajo in vedno delujejo s tehtnim premislekom. Prve so ekstrovertirane, druge introvertirane.

Ekstrovertirani Introvertirani
Dobra obdelava novih informacij Dober spomin
Hitra uporaba novega znanja Planiranje
Razmišljajo abstraktno Reševanje problemov
Izražanje svojega mnenja Samonadzor
Nagnjenost k tveganju Premišljenost
Želja po novosti Zadržanost
Mreženje, veliko poznanstev Učenje z opazovanjem
Radi so v družbi Radi čas preživljajo sami
Radi imajo motivacijsko okolje Radi imajo manj motivacijsko okolje
Nosijo barvita oblačila Nosijo praktična in nevpadljiva oblačila
Želijo takojšnje zadovoljstvo Želijo dolgoročno zadovoljstvo
So srečnejši So manj srečni

 

Na katerih delovnih mestih najbolj uspevajo ekstrovertirani in na katerih introvertirani?

 

Ekstrovertirani Introvertirani
Policist, reševalec, gradbinec, organizator dogodkov, prodajni zastopnik, vodja projektov, psiholog, mediator, frizer, medicinski tehnik, učitelj … Grafični oblikovalec, računovodja, računalniški programer, voznik, pisatelj, administrator, arhivar, čistilec, knjižničar, glasbenik, pilot, poštar, vrtnar …


Znanje o ekstrovertiranosti in introvertiranosti uporabimo tudi pri delu s sodelavci

Če v opisih prepoznate svoje sodelavce, lahko sodelujete z njimi skladno z njihovimi osebnostnimi lastnostmi. Introvertiranim sodelavcem povejte zadolžitve vnaprej, pomagajte jim poiskati partnerja ali majhno delovno skupino. Novih znanj jih učite individualno. Ne grajajte jih v javnosti, ne zahtevajte takojšnjih odgovorov, med govorom jih ne prekinjajte in jih ne silite v delovne naloge, ki so tipično ekstrovertirano usmerjene. Spoštovati morate njihovo željo po zasebnosti, njihove edinstvene poglede in njihovo potrebo po opazovanju pred dejanskim delovanjem.

Ekstrovertirane sodelavce pohvalite v javnosti, pustite jim, da na glas premišljujejo, do njih izkazujte naklonjenost, ponudite jim različne možnosti in sprejmite njihovo občasno pretiravanje. Ne izolirajte jih od sodelavcev ali strank. Vseskozi podpirajte njihovo navdušenje, spoštujte njihovo samozadostnost in avtonomijo ter njihovo potrebo po javnem izpostavljanju.

Najbolj uspešni delovni timi so namreč mešanica ekstrovertiranih in introvertiranih posameznikov. Taki timi se zavedajo svojih prednosti in slabosti, so uravnovešeni, prilagodljivi in raznoliki. Med člani tima se zaradi tega izboljša komunikacija. Ekstrovertirani dominirajo v diskusiji in imajo veliko idej. Introvertirani ne posegajo v besedo, prepričani so, da nima smisla prepričevati ekstrovertiranih članov in so zaradi tega včasih tiho. Zato se mora problem ali nalogo dobro zastaviti že takoj na začetku sestanka. Tako imajo introvertirani na voljo dovolj časa, da sami pri sebi premislijo o rešitvi, ekstrovertirani pa, da ugotovijo, katera od njihovih mnogih idej je najboljša.[adecco_space]

Tina Kolar, kadrovska agencija Adecco