Karierni nasveti
Leonela Domitrovič Vodja projektov za IT
Objavljeno:  24.03.2021

Se kot delodajalec sprašujete, kaj najboljši kadri na trgu dela pričakujejo od vas?

Naše življenje se je pred dobrim letom čez noč spremenilo in nas potisnilo v nove izzive na vseh področjih. Razvila so se tudi nova pričakovanja in želje kandidatov in trendi na trgu zaposlovanja. Naši poslovni odnosi so začeli temeljiti na zaupanju in novem načinu komunikacije v virtualnem svetu.

Kaj pa je tisto, kar kandidati danes pričakujejo od podjetij in vodij?

V prvi meri kandidati pričakujejo, da se jim prisluhne, saj se je tudi njihov način pristopa k delu spremenil. Ko govorimo o najboljših talentih na trgu dela, imamo v mislih pasivne iskalce zaposlitve. Torej tiste, ki imajo zaposlitev. Opazili smo, da se kandidati s specifičnimi tehničnimi in praktičnimi znanji še kako dobro zavedajo svoje vrednosti in jih podjetja k sebi lahko privabijo z nemalo truda.

Kako torej pritegniti najboljše talente v svojo organizacijo in kaj tovrstne osebe pričakujejo od vas?

  1. Najboljši talenti pričakujejo fleksibilnost, v smislu pomičnega delovnega časa, fleksibilnost v številu delovnih ur in svobodni razdelitvi le-teh skozi celoten delovni dan.
  2. Želijo si tudi bolj sproščenega načina dela, t.i. »Smart Working« (hibridno delo) – možnost dela od doma in proste izbire dni, ko bodo delali doma ali v delovnem okolju. V kolikor jim to omogočate, jim izkazujete zaupanje v njihovo delo.
  3. Najboljši talenti se želijo izobraževati, zato je pomembno, da jim zagotavljate možnost razvoja in napredka.
  4. Zagotavljanje kariernega napredka je pomembno, saj želijo možnost tako finančnega napredka, kot tudi kariernega razvoja, možnosti večjega obsega odgovornosti, sodelovanja in vodenja večjih projektov ter matričnega napredovanja.
  5. Konkurenčno plačilo – ker je sama ponudba na trgu dela za digitalne in IT pozicije zares velika, kandidatov pa malo, so njihova plačna pričakovanja tako upravičeno večja. Majhno število najboljših kandidatov na trgu dela kreira visoka plačna pričakovanja in celotno materialno kompenzacijo.

 

 

Katere pa so največje vrednote, ki vam bodo pomagale zadržati najboljše talente?

  1. Stabilnost in varnost – v začetni fazi »snubitve« kandidatov pokažite svojo stabilnost in dobre poslovne prakse.
  2. Urejeni odnosi in prijetno delovno okolje – ne glede na to, da kandidati v večji meri želijo delati na daljavo, izražajo pomembnost urejenega in prijetnega delovnega okolja. Tako iz vidika fizičnega izgleda delovnega prostora, kot tudi samih odnosov med zaposlenimi. Želijo, da se na odnosih aktivno gradi in timski duh podpira s »teambuilding« dejavnostmi.
  3. Spoštovanje ravnotežje med službenim in zasebnim življenjem – raziskave kažejo, da je prav to ravnotežje za kandidate večja prioriteta kot plačilo. Pomembno je, da imajo zaposleni zdravo in kakovostno življenje, če želite, da so uspešni na delovnem mestu.
  4. Vlaganje v svoje zaposlene – Pokažite jim, da vlagate v zaposlene, da jim lahko omogočite izobraževanja, ne samo na njihovem področju, temveč tudi z omogočanjem širine znanj.

 

Kakšni bodo novi trendi zaposlovanja v prihodnje?

Vedno bolj se uveljavlja delo od doma v polnem obsegu, ki je še posebej popularno v IT / Digitalnem sektorju.  Večinsko delo od doma je čedalje večkrat eden izmed prvih pogojev kandidatov pri iskanju in menjavi zaposlitve, kdaj celo pred konkurenčnim plačilom.

Povečuje se tudi priljubljenost »freelance« dela, ki je v digitalnem in IT sektorju že kar dobro uveljavljena praksa. Strokovnjaki z različnih področij s podjetjem sodelujejo samo na določenih projektih za krajše ali daljše časovno obdobje, pri tem pa sodelujejo še z drugimi delodajalci. Temu podobno je tudi pogodbeno delo, pri katerem prav tako strokovnjaki vstopijo v podjetje, z namenom implementacije vpeljave ali izboljšave nekega produkta ali storitve.

Zaradi hitrega napredka tehnologij in neprestanega razvoja si kandidati, ki se želijo učiti in iskati nove izzive, brez problema najdejo projektno delo. To je tudi en izmed glavnih razlogov, zakaj podjetja težko najdejo odličen »in-house« kader z digitalnimi znanji, saj težko zagotovijo tako veliko mero dinamike, ki jo kandidati lahko dobijo drugače s projektnim delom.