Karierni nasveti
Adecco Urednik
Objavljeno:  28.08.2016

Kako uspešno iskati zaposlitev?

Iskanje zaposlitve je projekt, pri katerem boste bolj uspešni, če si boste zastavili cilje.

Analizirajte sami sebe
Prvi korak je, da temeljito razmislite, kakšne so vaše želje glede prihodnje zaposlitve. Kakšna je vaša izobrazba in dosedanje delovne izkušnje? V čem ste dobri in kaj so vaše šibke točke? Napišite seznam vaših kompetenc in lastnosti, ki ste jih razvili in jih boste lahko uporabili na prihodnjih delovnih mestih. Analizirajte področja dela, ki so vam blizu: vam leži dinamično delo s strankami ali se raje na samem v miru ukvarjate s številkami? Katera panoga vas zanima? Ste tehničen tip človeka ali pa vam tehnika sploh ne leži? Vam bolj ustreza terensko ali pisarniško delo, fiksen ali fleksibilen delovni čas?

Identificirajte ciljna podjetja
V naslednjem koraku dobro premislite, katera podjetja so za vas zanimiva. Naredite temeljito raziskavo in pridobite čim več informacij o njih: strategija podjetja, finančno stanje, organizacijska kultura, vlaganja v razvoj, dodatna izobraževanja, možnosti za strokovni razvoj in napredovanje … Premislite, kaj vam je kot zaposlenemu pomembno in nato napišite seznam razlogov, zakaj prav ta podjetja vidite kot potencialne delodajalce.

Pripravite ponudbo za delo
Pripravite svoj življenjepis in spremno pismo, ki naj bo prilagojeno za vsako delovno mesto, na katero se prijavljate. Če svoj življenjepis pošiljate v podjetje, čeprav ni odprtega delovnega mesta, pa namesto prijave poleg življenjepisa pošljite ponudbo za delo. Ponudba je oblikovno podobna prijavi na delovno mesto – vsebovati mora glavo z vašimi podatki in podatki podjetja, kateremu jo pošiljate, ter strukturirano obliko z uvodom, jedrom in zaključkom. V levem spodnjem kotu navedemo priloge, kar je vsekakor življenjepis, v desni spodnji kot pa sodi podpis pošiljatelja. Vsebinsko pa se ponudba zelo razlikuje od prijave, saj se v njej ne opirate na objavljeno prosto delovno mesto, temveč ponujate svoja znanja, izkušnje, kompetence in osebnostne lastnosti, ki bi bile lahko uporabne za delodajalca. Ne pozabite izpostaviti znanja tujih jezikov, če je to zaradi narave dela podjetja relevantno, prav tako je vredno omeniti kakšna neformalna znanja. Izrazite svoje zanimanje za delo ter jasno napišite, zakaj ste motivirani za delo prav v tem podjetju in kakšen bo vaš doprinos. Pri dolžini ponudbe se omejite na eno stran, zato si vzemite čas in dobro razmislite, kaj je najbolj vredno izpostaviti. Vsekakor se zavedajte dodane vrednosti, ki jo lahko ponudite delodajalcu.

Iščite na različne načine
Kadar iščete novo zaposlitev, iščite po vseh možnih kanalih in ne izpustite nobene priložnosti: uporabite svojo mrežo poznanstev, spremljajte družabna omrežja in spletne portale, obrnite pa se tudi na kadrovske svetovalce, predstavite se agencijam za zaposlovanje in preverite ponudbo del na zavodu za zaposlovanje.