Karierni nasveti
Adecco Urednik
Objavljeno:  17.07.2018

Zdaj imajo karte v rokah iskalci zaposlitve

Okrevanje gospodarstva je prineslo nove priložnosti na trgu dela, toda ključno vprašanje je, kako to čim bolj izkoristiti. Ponujamo nekaj nasvetov.

Statistike kažejo, da je na zavodu za zaposlovanje prijavljenih skoraj 85 tisoč Slovencev, kar je najmanj v zadnjih osmih letih. Trg dela je oživel, marsikdo pa se sprašuje:

 1. Ali je zdaj pravi čas, da si poiščemo drugo delo, če s trenutnim nismo zadovoljni? Kdo zaposluje? Kakšni kadri se iščejo?
 2. Ali zdaj pravi čas, da potrkamo na vrata šefa in zahtevamo povišek?

Trenutne napovedi kažejo stabilno gospodarsko rast za nekaj naslednjih let. Zato je zdaj pravi čas za menjave služb ali pogovore z nadrejenimi za poviške, dodatna izobraževanja ali druge ugodnosti. Pa to velja za vse?

Kdo z lahkoto najde novo službo?
Zagotovo poznate koga, ki je nedavno zamenjal službo. Prijatelj, znanec, sosed. Številni svoje nove pozicije veselo objavljajo tudi na družbenih omrežjih. In teh objav je zadnje čase res veliko. Pa lahko službo zamenja vsakdo? Povečano zaposlovanje ponuja nove priložnosti in zaposlenim omogoča večjo izbiro, pri tem pa niso vsi v enakem položaju. Še vedno so v boljšem položaju predvsem zaposleni s tehnično izobrazbo. Spodbudne gospodarske razmere pa so odprle trg tudi za profile, ki so v preteklih letih težje našli novo priložnost. Ključni kadri v podjetju, ki ustvarjajo dodano vrednost, lahko v trenutnih razmerah izkoristijo svoja znanja in veščine in si ustvarijo želene razmere na delovnem mestu.

Marsikdo, ki razmišlja o drugi službi, gleda tudi na to, koliko bo podjetje vlagalo v njegov ali njen razvoj. V času, ko imajo iskalci zaposlitve več različnih ponudb za delo in lahko izbirajo, je to pomemben dejavnik uspešnosti podjetja.

Kaj pa plače?
Vsi pa ne iščejo novih služb, nekateri bi se zadovoljili tudi s poviškom. Vse te okoliščine so zaposlene z znanjem in veščinami, ki jih potrebujejo podjetja, postavila v položaj, ko lahko zahtevajo več od delodajalcev.

Tista podjetja, ki želijo ostati uspešna, se bodo še naprej ukvarjala z razvojem zaposlenih in temu namenila čas ter sredstva. Povišek ni edino orodje, s katerimi podjetja skušajo obdržati svoje ključne kadre. Podjetja, ki bodo želela privabiti najboljše kadre, bodo morala bolj poudarjati svojo privlačnost za zaposlitev in graditi blagovno znamko delodajalca.

Opažamo, da se denimo povečujejo tudi finančna sredstva za izobraževanja.

Ključne veščine, ki jih cenijo podjetja, so fleksibilnost, sposobnost individualnega in timskega dela ter dobre komunikacijske veščine. Nekatera podjetja se tako odločajo, da vlagajo v zaposlene in nadgrajujejo njihove digitalne veščine, razvoj mehkih veščin, sposobnosti vodenja, znanja tujih jezikov, sposobnost javnega nastopanja ter poslovnega komuniciranja.

Vlagajo tudi v zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu tako da skrbijo, da so družini prijazna podjetja, imajo prilagodljiv delovni čas, sodobno opremo in prostore, omogočajo športne aktivnosti, skrbijo za zdravo prehrano na delovnem mestu, omogočajo počitniške kapacitete, organizirajo team-building dogodke, izbirajo ambasadorje in zaposlene meseca ter nagrajujejo zaposlene za njihove dosežke.

Razmere na trgu dela se spreminjajo in tudi podjetja se prilagajajo, vsaka na svoj način. Zavedati se morajo, da se ne morejo zanašati na lojalnost zaposlenih le na podlagi preteklih let, ampak morajo vsak dan skrbeti za zadrževanje in zadovoljstvo zaposlenih.

Specializirajte se!
V prihodnosti bo zaradi pomanjkanja kadrov uspešno tisto podjetje, ki bo pripravljeno ponuditi boljše pogoje za delo, saj nekateri kandidati že lahko izbirajo, kje bi želeli delati. Za dobre kadre se morajo truditi predvsem podjetja v farmaciji, avtomobilski panogi in informacijski tehnologiji, ta realnost pa se obeta vsem podjetjem. Specializiranih strokovnjakov je malo, med njimi pa jih ima veliko dobre pogoje za delo in niso pripravljeni menjati zaposlitve. Podjetja morajo tem ljudem ponuditi zelo dobro ponudbo za delo, kar si marsikatero podjetje ne more privoščiti, ali pa še ni pripravljeno. V prihodnji letih v Sloveniji zato pričakujemo ogromen kadrovski primanjkljaj, ki ga brez boljše kadrovske politike ne bo mogoče rešiti. Kratkoročno bodo podjetja med seboj tekmovala za zaposlene, za dolgoročno rešitev in zmanjševanje števila delavcev pa bodo morala izboljševati produktivnost kot so izboljšana tehnološka oprema, procesi, avtomatizirani procesi …  Dejstvo pa je tudi, da za kadra podjetja ne tekmujejo več le s svojimi lokalnimi konkurenti, ampak širše. Konkurenco pri zaposlovanju slovenskim delodajalcem predstavljajo avstrijski, ki vabijo Slovence z višjimi plačami. Zato ne preseneča, da veliko Štajercev, Prekmurcev in Korošcev dnevno migrira na delo v Avstrijo.  Povečana mobilnost in sodobna komunikacijska orodja pa za slovenska podjetja pomeni, da tekmujejo na globalnem trgu, tudi glede kadrov.

V prihodnosti bo pomembno…
Trg dela je zaživel in kandidate postavil v položaj, kjer lahko velikokrat izbirajo in se pogajajo. Še vedno pa velja, da je kariera osebni projekt, odvisen od številnih dejavnikov. Trenutna situacija je prav gotovo priložnost, da si ustvarite okolje, v katerem boste lahko uresničevali svoje cilje in skrbeli za svoj razvoj in dolgoročno zaposljivost. Trg dela v zadnjem času kaže tudi, da so spremembe vse bolj hitre in temeljite in da so uspešni tisti, ki se jim znajo prilagajati. Strokovnjaki poudarjajo, da bodo v prihodnosti vedno bolj pomembne mehke veščine, ki nas ločijo od strojev, to pa so sposobnost sodelovanja, timskega dela, kreativnega mišljenja in prilagajanja. To so veščine, ki vas bodo v kombinaciji s pravim  znanjem, naredile za zaposlenega, ki bi ga želela sprejeti vsaka ekipa.

Okvir: Najbolj iskani poklici ta hip

 • strojni in elektroinženirji ter ostali tehnični profili – razvojni inženirji, konstrukterji, strokovnjaki za kontrolo kakovosti, elektro in strojni inženirji,
 • finančni strokovnjaki, računovodje z mednarodnimi izkušnjami,
 • prodajni predstavniki, še zlasti takšni s tehničnim znanjem
 • CNC operaterji, finomehaniki, tehnologi, livarji, orodjarji, mehatroniki, ključavničarji,
 • kuharji in natakarji
 • strokovni sodelavci v farmaciji
 • strokovnjaki na področju IT: programerji, software arhitekti, ERP svetovalci
 • delavci v proizvodnjah podjetjih z nižjo izobrazbo;
 • zaposleni v avtomatizirani proizvodnji, ki so sposobni nadzorovati celotni proces – od nastavitve stroja, programiranja, kontroliranja procesa do končnega izdelka. Te veščine so redkost in morajo podjetja svoje zaposlene največkrat priučiti.