Karierni nasveti
Adecco Urednik
Objavljeno:  06.10.2015

Nezadovoljni sodelavci in razpoloženje na delovnem mestu

Ker je večina delovnih mest tako ali drugače vpeta v tim, oddelek ali v sodelovanje med oddelki, na nivoju podjetja ali pa tudi širše, mednarodno, pa moramo računati s tem, da bomo sodelovali z različnimi ljudmi, takšnimi in drugačnimi karakterji, lahko pa tudi z različnimi kulturami.

In seveda se v množici ljudi, s katerimi vsakodnevno sodelujemo, najdejo tudi takšni, ki niso ravno vzor pozitivnega razmišljanja. Vsi jih poznamo. Ena ali več oseb, ki bolj ali manj odkrito širijo negativno energijo. Eni opravljajo sodelavce za hrbtom, se dobrikajo nadrejenim, šepetajo po kotih in se zbirajo na kavicah ter skušajo čim več ljudi privabiti v svoj »klan«. Drugi nergajo in se pritožujejo nad količino dela ter mislijo, da so spet vse zadolžitve padle nanje. Spet tretji vsak nov izziv že na začetku obsodijo na neuspeh, češ da je naloga »tako ali tako neizvedljiva«. Nekateri pa so preprosto nezadovoljni sami s sabo in s celim svetom ter to projicirajo še na ostale. In še bi lahko naštevali. Kako torej shajati s takšnimi sodelavci in kako se izogniti njihovemu razdiralnemu vplivu?

Najprej se moramo zavedati, da si prijatelje izbiramo sami, sodelavcev pa ne. Ljudje smo različni, tako da se moramo naučiti sodelovanja s karakterji vseh vrst. Tudi če nam kdo od članov tima ni ravno po godu, moramo svoje občutke nadzorovati do te mere, da bomo lahko korektno in brez težav delali z njim. Nihče od nas ne pričakuje, da se bomo z njimi družili tudi v prostem času, vendar pa moramo na delovnem mestu svoje naloge profesionalno opraviti, ne glede na (negativne) občutke, ki jih gojimo do določene osebe. Torej je potrebno subjektivni del enostavno dati na stran ter se fokusirati na delovne naloge. Predvsem pa se poskušajmo izogniti raznim spletkam in igricam. Prioriteta so dobro opravljene delovne naloge, zato naš čas in energijo raje usmerimo v opravljanje teh.

K izboljšanju odnosov na delovnem mestu pa lahko pripomoremo tudi mi sami. Za dobro klimo v podjetju smo odgovorni vsi. Zaposleni smo tisti, ki soustvarjamo bolj ali manj ugodno in spodbudno delovno okolje. Skrb za dobro počutje in dobre odnose na delovnem mestu je naloga vsakega posameznika. Začne se pri najosnovnejšem bontonu; nič nas ne stane, če zjutraj z nasmehom in pozitivno energijo zaželimo sodelavcem dobro jutro, na vsesplošno vzdušje pa s takšnim odnosom zelo ugodno vplivamo. Pozitiven odnos do dela je ključen za generiranje novih idej, večjo produktivnost ter posledično tudi dobre delovne rezultate. Zgledi vlečejo; s svojim odnosom do dela lahko dodatno motiviramo sodelavce in pripomoremo k temu, da se bodo tudi drugi člani tima nalog lotevali pozitivno. Na drugi strani pa lahko negativizem, četudi v majhnih količinah, sproži učinek snežne kepe in se spremeni v pravi plaz, ki vse vpletene potegne v vrtinec slabega razpoloženja in posledično slabših delovnih rezultatov.

Velik vpliv na klimo v podjetju ima vsekakor delodajalec, ki lahko s svojim lastnim zgledom pripomore k pozitivnem odnosu zaposlenih do dela in kolektiva.

Z vidika delodajalca je eden od pomembnih dejavnikov, ki vplivajo tako na motivacijo zaposlenih kot na medosebne odnose in posledično na boljšo klimo v podjetju, opolnomočenje (Empowerment) zaposlenih na delovnem mestu. Opolnomočenje je proces nudenja znanja, informacij in veščin zaposlenim, ki omogoča, da sprejemajo avtonomne odločitve in zanje tudi odgovarjajo. Občutek zaposlenih, da so pri delu bolj samostojni, da imajo več pristojnosti za odločanje in posledično več odgovornosti, večinoma pozitivno vpliva na odnos do dela ter pripomore k večji učinkovitosti, saj se ljudje počutijo bolj vključene v procese v podjetju ter vidijo svoje delo kot pomemben prispevek k uspešnemu poslovanju podjetja. Na ta način se zmanjšuje nezadovoljstvo in povečuje pozitiven odnos do dela in sodelavcev.

Ljudje smo različni, v vsakem timu se bo vedno našel kdo, ki se ne bo dobro vklopil ter bo na takšen ali drugačen način vplival na klimo v delovnem okolju. Kaj torej storiti? Najboljši recept je pozitiven odnos, usmerjenost k doseganju rezultatov ter obilica dobre volje, ki nam bo pomagala na poti do cilja.

Avtor: Tjaša Snoj, Vodja projektov Iskanja in selekcije, Adecco