Karierni nasveti
Adecco Urednik
Objavljeno:  28.02.2017

Kako voditi tim preko nesoglasij in problemov

Vsak vodja se mora naučiti ravnati s konflikti, saj so ti neizogibni, kadar sodelujemo z večimi ljudi. Kako lahko prepoznate problem v vaši skupini, ga uspešno razrešite in vodite tim do zastavljenih ciljev?

Konflikt ni vedno slaba stvar
Konflikti lahko povečujejo učinkovitost podjetja ali pa preprečujejo doseganje ciljev. Nesoglasja lahko na primer vodijo k večji učinkovitosti in večji povezanosti med člani. Vodja lahko s pomočjo reševanja konflikta izvede spremembe, ki so nujne in v normalnih razmerah ne bi bile sprejete. Lahko pa so posledice negativne, kot na primer tratenje energije za zmago v konfliktu, zmanjšanje sposobnosti presoje in težave usklajevanja.

Kaj povzroči konflikt
Konflikti izhajajo iz osebnostnih lastnosti posameznikov in razmerij med člani tima pa tudi zaradi razhajanj med cilji tima ter individualnimi cilji članov. Najbolj pogosti razlogi za nesoglasje so nezadostna informiranost, slabo sodelovanje, neustrezna delitev dohodka, nesposobnost posameznikov, nezadostno definirane naloge, toga organizacija dela, slab red in disciplina, nedelavnost posameznikov ter neodgovorno ravnanje.

Reševanje in preprečevanje teh konfliktov je naloga vodij
Vodje so odgovorni za funkcioniranje in uspeh tima. To ne pomeni le delegiranja nalog in poročanja o uspehih, ampak tudi spopadanje s težavnimi situacijami. Kako se jih lotiti? Nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha, in tudi pri sporih med ljudmi se lahko pripravite na reševanje konflikta.

Kadar morate razrešiti konflikt poiščite odgovor na 4 vprašanja:

  1. Kakšni so simptomi konfliktov v timu? npr. naloga ni pravočasno zaključena, naloga ni dovolj dobro narejena, pasivno/agresivno obnašanje, absentizem …
  2. Kaj povzroča konflikte v timu? slaba komunikacija, pomanjkanje sposobnosti za reševanje konfliktov, nejasno določeni cilji in vloge članov tima, slabo vodenje, osebni konflikti med člani tima, osebni problem člana tima, pomanjkljiva zunanja podpora timskemu delu …
  3. Kako naj obravnavamo nastali konflikt? a) definirajte problem; b) zberite podatke; c) analizirajte podatke; d) izberite najboljšo rešitev; e) implementirajte rešitev
  4. Katera orodja in kakšno pomoč potrebujemo, da se bo tim lahko hitro in učinkovito spopadel s konflikti? Kritika naj se nanaša na situacijo in ne osebo, spodbujajte različna stališča in pošten dialog, poskusite razumeti razmišljanja drugih, preden podate svoja in spoštujte drugačna mišljenja.

In nikakor ne počnite tega:

  • Ne ignorirajte problema.
  • Problema ne rešujte administrativno, kar pomeni, da sicer priznate, da obstaja, toda za njegovo reševanje ne naredite skoraj nič.
  • Ne rešujte ga le navidezno, da bi potolažili vpletene in pokazali razumevanje, hkrati pa ne storite ničesar, da bi izbrskali bistvo konflikta in ga učinkovito razrešili.
  • Ne prikrivajte informacij članom tima, saj to hitro povzroči, da tim izgubi zaupanje do vodje.
  • Ne dopustite, da večina utiša posameznika, ki ima drugačen pogled na problem kot ostali člani tima.

Nesoglasja v timu so neizogibna. Ne ustrašite se jih, ampak se pogumno podajte v reševanje. Ne pozabite, posledice so lahko pozitivne.