Karierni nasveti
Adecco Urednik
Objavljeno:  04.04.2017

Kaj res pomeni delati v timu

Vsi, ki redno izbiramo nove sodelavce in pregledujemo življenjepise, poznamo najbolj pogoste fraze, ki jih uporabljajo iskalci zaposlitve. Ena od takih je »vajen dela v timu«. Da ta stavek v svoj življenjepis vključi skoraj vsak iskalec zaposlitve, kaže, kako pomembno je, da znamo sodelovati s svojimi sodelavci. Pa se res zavedamo, kaj pomeni, da smo uspešni pri delu v timu? Temeljni pogoj za uspešno delovanje vsega tima je dobro medsebojno komuniciranje vseh članov. Če želimo biti res dober član tima, moramo torej znati komunicirati.

Komunikacija je nosilec vseh aktivnosti v timu. Članom omogoča, da uporabijo izkušnje drugih v timu in tako spoznajo tudi tisto, česar sicer sami ne bi mogli. S komunikacijo tim analizira probleme, sprejema odločitve in se usklajuje na poti do skupnega cilja. Poleg tega komunikacija tudi omogoča, da tim spozna in reši svoje notranje težave. Če je komunikacija kakorkoli ovirana, sta ogrožena tako storilnost kot obstoj tima.

V timu komuniciramo vodoravno in dvosmerno
Komuniciranje med člani tima ni hierarhično, saj naj bi bil položaj članov tima enakovreden. Namesto ukazov imamo razlage, predloge, pojasnjevanje in dogovarjanje. Druga značilnost komunikacije v timu je dvosmernost, kar pomeni, da se člani tima pogovarjajo in ne govori le eden, običajno vodja, drugi pa naj bi le poslušali in delali po navodilih. Člani tima se dogovarjajo med seboj in ne tako, da en član tima govori z nadrejenim, ta pa se potem dogovori z drugim članom tima. Naslednja značilnost komuniciranja v timu je, da je bolj neformalno, saj vnaprej večinoma ni konkretno določeno, kdo se kdaj lahko o čem dogovarja, poleg tega se npr. za reševanje problemov uradno ne sklicuje sestanka, ampak se člani tima neformalno dobijo »na kavi«. Komuniciranje je večinoma ustno (osebni ali telefonski pogovori, sestanki, predstavitve).

Vloga vodje
Kljub temu ima vodja pomembno vlogo pri komuniciranju v timu. Obvladati mora dvosmerno komunikacijo, biti sposoben sprejemati drugačen pogled, znati poslušati, brez kritičnih predsodkov sprejemati zaposlenega, ki ima težave, znati postavljati direktna vprašanja, biti pozoren na čustva, razumeti zaposlenega, ki ima težave in konstruktivno sodelovati z zaposlenimi.

Najpogostejše napake komuniciranja v timu
Vseeno se pogosto zgodi, da člani med seboj skrivajo informacije (predvsem slabe), da je vodja bolj naklonjen določenim posameznikom v timu, avtokratsko vodenje sestankov, člani ne izrazijo svojih dvomov o idejah in predlogih (da ne bi užalili predlagatelja), neaktivno ali selektivno poslušanje, filtriranje sporočil (predstavljene so le delne informacije), ter nezaupanje med člani, ki lahko izhaja tudi iz nerešenih predhodnih medosebnih konfliktov. Vsemu temu se moramo poskusiti kar se da izogniti, če želimo doseči dobre rezultate pri delu.

Člani tima potrebujejo za svoje delo hitre in verodostojne informacije. Ideal timskega dela in vodenja v sodobnem podjetju je, da vodje komunicirajo cilje, način kako bodo ti doseženi, pa prepustijo zaposlenim. Pomembno je, da vodje skrbijo za nemoten pretok informacij ter da vsi člani tima drug z drugim komunicirajo na odkrit in spoštljiv način in znajo sprejemati raznolikost. Ste vajeni dela v timu?