Karierni nasveti
Nastasija Alt Specialist za ocenjevalne in razvojne centre
Objavljeno:  13.11.2019

Konec napačnih kadrovskih odločitev!

Koga sprejmete v svoj kolektiv oz. kako razvijate že obstoječ kader, je ključnega pomena za uspešnost vašega podjetja. Izognite se napakam pri kadrovanju in s pomočjo zanesljive metode, ocenjevalnih centrov, prepoznajte posameznike, ki bodo »perfect fit« za vaše podjetje.

Pri svojem delu velikokrat slišim stavek: »Ko nekdo začne delati, komaj vidimo, če je za nas ali ne«. Kaj pa, če ni treba, da je tako? Kaj, če obstaja način, da že v samem selekcijskem postopku uvidite ali potencialni kandidat ustreza znanju in kompetencam, ki jih pričakujete na določenem delovnem mestu ali ne? In če vam zaupam, da lahko to isto metodo uporabite tako za prepoznavanje talentov v obstoječem kolektivu, kot tudi za razvoj kariernih priložnost posameznikov, potem je stvar še toliko bolj zanimiva, kajne?

Poglobljeni razgovori in psihometrična testiranja so lahko dober indikator ustreznosti kandidata za določeno delovno mesto, niso pa odličen. Zaradi prevelike subjektivnosti namreč spregledamo ključne informacije, ki nam razkrivajo, kako se bo posameznik znašel na poziciji, ki jo zapolnjujemo. Da bi lahko z največjo zanesljivostjo ocenili ustreznost kandidata v postopku selekcije ali kasneje pri razvoju karierne poti, je tako potrebno uporabiti objektivno metodo ocenjevanja, ki se osredotoča na opazovanje posameznikovega vedenja oz. kompetenc. Naše vedenje namreč veliko razkriva o tem, kako se bomo vedli v prihodnje, natančneje, na določenem delovnem mestu. S pomočjo ocenjevalnih centrov se tako izognemo pomanjkljivostim testom in vprašalnikom ter združimo njihove prednosti, ki nam dajo skupek informacij o vedenjskih vzorcih kandidata in razvitosti njegovih kompetenc.

Kaj je torej ocenjevalni center oz. kaj tam počnemo? Kandidate izpostavimo naboru sistematično zastavljenih aktivnosti (igre vlog, skupinske ali individualne naloge, simulacije, razgovori, psihološko testiranje), pri katerih opazujemo vzorce vedenja in ocenjujemo razvitost kompetenc, ki so ključne za opravljanje specifičnih delovnih nalog. Nabor opazovanih kompetenc, ki so potrebne za uspešnost na delovnem mestu ter izbor nalog v ocenjevalnem centru, je vedno prilagojen zahtevam konkretnega delovnega mesta. Vse skupaj poteka pod budnim očesom naše izkušene ekipe strokovnjakov, ki po v naprej določenem in sistematičnem kompetenčnem modelu, ocenjujejo udeležence, njihovo vedenje in razvitost kompetenc.

S pomočjo zbranih in strokovno obdelanih podatkov iz ocenjevalnega centra tako lahko na objektiven in zanesljiv način ocenimo ustreznost posameznega kandidata, prav tako lahko med že zaposlenimi identificiramo razvojni potencial posameznikov, določimo plan napredovanj, izdelamo karierni načrt, reorganiziramo obstoječe oddelke, poiščemo nasledstva vodstvenim kadrom, izberemo ustrezna izobraževanja in usposabljanja,… vse to v zelo hitrem času in z enim ciljem: zaposliti najboljše posameznike in preprečiti odhod ključnega kadra.

Ko gre za selekcijo kandidatov ali upravljanje z zaposlenimi, lahko imajo napačne odločitve negativne posledice za celotno podjetje. Naredite temu konec in izberite zanesljivo pot do pravih odločitev!