COVID-19

Želimo vas obvestiti, da v Adeccu budno spremljamo situacijo glede epidemije Korona virusa in sprejemamo ukrepe za zmanjšanje tveganja za zdravje naših zaposlenih. Kljub izrednemu stanju, v katerem smo se znašli, v celoti podpiramo poslovanje, tako s kandidati in napotenimi delavci, kot tudi podjetji. Vse storitve bomo še naprej opravljali na najvišji ravni in v dogovorjenih časovnih okvirjih. Prav tako sprejemamo vse potrebne ukrepe, da zagotovimo, da se aktivnosti, zaradi katerih je potrebna fizična prisotnost, izvajajo skladno z zakonskimi zahtevami in varovanjem zdravja. Tudi zato smo ustvarili poseben elektronski naslov covid19@adecco.si, kamor nam lahko pošljete svoja vprašanja na to temo.

Vse zaposlene pozivamo, da skupaj prispevamo k učinkovitem preprečevanju širjenja virusa z upoštevanjem preventivnih ukrepov in preprečevanjem tesnih socialnih stikov.

Prosimo vas, da spoštujete naslednja navodila:

  1. V skladu nasveti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ):
  • Se izogibamo tesnim stikom z ljudmi tudi rokovanju.
  • Se ne dotikamo oči, nosu in ust.
  • V primeru, da zbolimo ostanemo doma in kontaktiramo zdravnika.
  • Upoštevamo pravila higiene kašlja (kašljamo v robec ali v rokav).
  • Redno si umivamo roke z milom in vodo, če to ni mogoče uporabimo razkužila z vsaj 60% etanola.
  • Pogosto zračimo prostore.
  1. Če imate bolezenske znake ali ste bili v tesnem stiku z osebo, ki je okužena nemudoma obvestite svojo kontaktno osebo v podjetju v katerem delate in kontaktno osebo Adecca, ostanite doma in se obrnite na svojega zdravnika.
  2. Vsako odsotnost in razlog za odsotnost sporočite svoji kontaktni osebi v podjetju v katerem delate in kontaktni osebo Adecca.
  3. Spodbujamo vse, naj varujejo sebe in tiste okoli sebe tako, da upoštevate navodila NIJZ:

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi vašo zaposlitvijo, se obrnite na svojega svetovalca pri Adeccu oz. pokličite v vam najbližjo poslovno enoto (kontakti poslovnih enot):