Splošni pogoji

PREDMET IN SPREJEMANJE

Ti pogoji uporabe spletne strani www.adecco.si (“Pogoji uporabe”) urejajo rabo (vključno z dostopom) spletne strani www.adecco.si, ki jo upravlja podjetje Adecco H.R., kadrovsko svetovanje, d.o.o., Ameriška 8, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI54401747, matična številka: 1519140000, osnovni kapital: 379.736,00 EUR. Podjetje je registrirano pri okrožnem sodišču v Ljubljani, pod registrsko št.: SRG 1/33019/00 (v nadaljevanju “Adecco” ali “mi”), vključno z vsebino, ki je na tej strani na voljo (“naša spletna stran”).

Kdorkoli do naše spletne strani (“vi”) dostopa, s tem sprejema te Pogoje za uporabo, ki veljajo v času vašega obiska naše spletne strani in s tem soglaša, da bo spoštoval te Pogoje uporabe. Ta Pravila za uporabo se lahko občasno spreminjajo, zaradi česar je vaša raba naše spletne strani podvržena
Pogojem uporabe, ki veljajo na dan vaše uporabe naše spletne strani. Prosimo vas, da te Pogoje uporabe redno preverjate in se z njimi strinjate. Če se s pogoji uporabe ne strinjate vas prosimo, da se uporabe naše spletne strani vzdržite.
Vsebina, ki je na naši spletni strani (“vsebina”) na voljo, se lahko ureja s posebnimi pogoji (“Posebni pogoji”), ki jih morate sprejeti ob vsakem dostopu do takšne vsebine. V primeru spora ali neskladij med temi Pogoji uporabe in Posebnimi pogoji, imajo večjo veljavo Posebni pogoji. Vsakič, ko dostopate do naše spletne strani in njene vsebine morate sprejeti te Pogoje uporabe in morebitne Posebne pogoje, ki veljajo za to vsebino.

Ta spletna stran ne predstavlja oziroma nima namena predstavljati vira nasvetov ali sredstva za vzpostavitev kakršnegakoli poslovnega razmerja med nami. Dostop do naše spletne strani je dovoljen začasno, pri čemer si pridržujemo pravico, da lahko vsebino, ki jo na spletni strani zagotavljamo, umaknemo ali spremenimo brez vsakršnega obvestila. Občasno lahko omejimo dostop do določenih delov oziroma do celotne spletne strani.
Do zagotavljanja razpoložljivosti naše spletne strani nimamo nikakršne dolžnosti in ne odgovarjamo za delno ali popolno nerazpoložljivost do katere bi lahko prišlo.

UPORABA NAŠE SPLETNE STRANI

Strinjate se in prostovoljno ter izrecno sprejemate, da našo spletno stran uporabljate na vašo lastno in izključno odgovornost.
Odgovorni ste za vse ukrepe, ki so potrebni za omogočanje dostopa do naše spletne strani. Prav tako ste odgovorni tudi zagotavljati, da se vsi uporabniki, ki do naše spletne strani dostopajo preko vaše internetne povezave zavedajo teh Pogojev uporabe in morebitnih veljavnih Posebnih pogojev ter da jih upoštevajo.
V primeru, da si sami izberete, ali da vam je, kot del naših varnostnih postopkov, zagotovljena uporabniška identifikacijska koda, geslo ali drug tip informacij, morate takšne informacije obravnavati kot zaupne in jih ne smete razkriti tretjim strankam. Če menimo, da katerega koli določila teh Pogojev uporabe niste upoštevali imamo pravico, da katero koli uporabniško identifikacijsko kodo ali geslo kadarkoli onemogočimo, ne glede na to, ali ste si jo izbrali sami, ali pa smo vam jo zagotovili mi.

Z dostopom do naše spletne strani soglašate, da ne boste počeli ničesar, kar bi lahko škodovalo naši javni podobi in interesom ali pravicam, do katerih smo upravičeni mi ali naše povezane družbe (“podjetja Skupine Adecco”), ali kar bi lahko našo spletno stran poškodovalo, jo naredilo neuporabno ali preobremenilo, oziroma ničesar, kar bi drugim obiskovalcem na kakršenkoli način preprečevalo, da bi našo spletno stran uporabljali na običajen način.
Adecco izvaja razumne varnostne ukrepe, ki zadoščajo za zaznavanje virusov. Kljub temu se morate zavedati, da obstoječi varnostni ukrepi za računalniške sisteme na spletu niso popolnoma zanesljivi in da zaradi tega ne moremo jamčiti neobstoja virusov oziroma drugih elementov, ki bi lahko spremenili vaše računalniške sisteme (strojna ali programska oprema) oziroma podatke ter datoteke na vašim sistemih.

VSEBINA

V nobenem primeru nismo dolžni preverjati natančnosti vsebine in ne jamčimo za uporabnost, natančnost, celovitost ali ustreznost vsebine in/ali ažurnost takšne vsebine. Izrecno izključujemo kakršnokoli odgovornost za napake ali pomanjkljivo vsebino na naši spletni strani, razen v kolikor takšna škoda izvira iz naše prevare ali goljufive lažne predstavitve.
Vsebin, objavljena na naši spletni strani, na nikakršen način ne pomeni zagotavljanja storitev zaposlovanja ali kakršnih koli drugih storitev. Podjetje Adecco in podjetja Skupine Adecco izrecno izključujejo vsakršno odgovornost za odločitve, ki ste jih sprejeli na osnovi objavljene vsebine.

ADECCO NE PONUJA IN NE NAPELJUJE

Informacije, ki so na voljo na naši spletni strani ne predstavljajo ponujanja ali napeljevanja k nakupu, prodaji, trgovanju ali transakcijam z vrednostnimi papirji podjetja Adecco. Pri investicijah se investitorji na te informacije ne smejo zanašati.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsa vsebina na naši spletni strani je v naši lasti oziroma imamo za njeno uporabo pridobljeno licenco. Karkoli na naši spletni strani vidite ali preberete (npr. slike, fotografije, ilustracije, besedilo, video inserti in drugo gradivo) je po celem svetu zaščiteno z zakonodajo, ki ureja avtorske pravice, modeli, blagovne znamke in drugo intelektualno lastnino. Vse pravice intelektualne lastnine v zvezi z našo spletno stranjo in njeno vsebino morate upoštevati vedno, ne glede na to, ali je v naši lasti, lasti katere izmed podjetij Skupine Adecco, ali v lasti tretje stranke. Vsebine ne smete pridobivati oziroma poizkušati pridobivati na način in s postopki, ki ne spadajo med tiste, ki vam jih omogoča naša spletna stran.
V nobenem primeru vam ti Pogoji uporabe ali vaša raba naše spletne strani ne podeljuje nikakršnih pravic intelektualne lastnine na naši spletni strani ali vsebini, ki niso določene tukaj ali v morebitnih Posebnih pogojih. Zaradi tega vam je izrecno prepovedana kakršnakoli reprodukcija, preoblikovanje, distribucija ali javno sporočanje, oziroma zagotavljanje razpoložljivosti, povzemanje, ponovna raba, ponovno pošiljanje ali drugačna raba, s pomočjo katerih koli sredstev ali postopkov, katerega koli dela naše spletne strani ali vsebine, razen kot to dovoljujejo ti Pogoji uporabe ali morebitni ustrezni Posebni pogoji oziroma kadar vam to dovoljuje ustrezna zakonodaja ali če vam je nosilec ustreznih pravic podelil izrecno pooblastilo.

POVEZAVE IN POVEZOVANJE

Na naši spletni strani se lahko nahajajo tudi povezave do drugih spletnih strani, ki jih upravljajo tretje stranke, ki z nami niso povezane. Vključevanje kakršnih koli povezav do spletnih strani takšnih tretjih strank ne pomeni našega odobravanja teh strani, prav tako pa tudi ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za katerokoli spletno stran tretjih strank, ki je povezana z našo spletno stranjo. Vseh spletnih povezav z našo spletno stranjo nismo preverili in zato ne odgovarjamo za vsebino oziroma natančnost strani, ki se ne nahajajo na naši spletni strani oziroma drugih spletnih strani, ki so povezane z našo spletno stranjo. Sledenje katerikoli povezavi na druge spletne strani, ki se ne nahajajo na naši spletni strani ali spletni strani tretjih strank poteka na vašo lastno odgovornost.

Vsakršno povezovanje na našo spletno stran s spletne strani tretje stranke zahteva našo predhodno pisno soglasje.

OSEBNI PODATKI

Zbiranje in uporabo vaših osebnih podatkov ureja naš Pravilnik o zasebnosti pri uporabi spletne strani Adecco, ki je vključen v te Pogoje uporabe in dostopen tukaj http://www.adecco.si/politika-zasebnosti/.

IZKLJUČITEV GARANCIJ IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Ne jamčimo, da je naša spletna stran oz. vsebina natančna, popolna, brez napak ali zanesljiva oziroma da uporaba naše spletne strani oz. vsebine ne bo kršila pravic tretjih strank. Ne jamčimo, da bodo funkcionalni vidiki naše spletne strani oz. vsebine brez napak ali da so strežniki, ki zagotavljajo njihovo razpoložljivost, brez virusov ali drugih škodljivih delov. Našo spletno stran oz. vsebino uporabljate na vašo lastno odgovornost. Vse kar vam na naši spletni strani zagotavljamo je “TAKŠNO KOT JE” IN “NA VOLJO” BREZ KAKRŠNEKOLI GARANCIJE oz. ODGOVORNOSTI.

VELJAVNA ZAKONODAJA IN PRISTOJNOST

Te Pogoje uporabe in vse težave v zvezi z našo spletno stranjo in njeno vsebino ureja slovenska zakonodaja.

DOPOLNILA

Ta Pravila za uporabo se lahko občasno spreminjajo, zaradi česar je vaša raba naše spletne strani ob vsakem vašem obisku naše spletne strani ali vsebine podvržena trenutno veljavnim pogojem. Prosimo vas, da te Pogoje za uporabo redno preverjate in zagotovite, da ste z njimi seznanjeni.

KONTAKT

Vprašanja, komentarji in zahtevki v zvezi s temi Pogoji uporabe so vedno dobrodošli in jih je treba poslati na naslov Adecco H.R. d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, s pripisom pogoji uporabe, ali varstvo.podatkov @ adecco.si