O nas

Izračun plače

Vnos podatkov

Plača:
EUR
(vnos brez pike ali vejice)
Znesek bonitet:
EUR
Materialni stroški (prevoz, malica, …):
EUR
Davčne olajšave
Splošna davčna olajšava *:
275,22 EUR *
Osebna davčna olajšava:
po 65. letu starosti
100 % invalid
Število vzdrževanih otrok:
Število vzdrževanih otrok, ki potrebujejo posebno nego:
Število ostalih vzdrževanih družinskih članov:
* V primeru izračuna iz bruto plače se upošteva splošna olajšava glede na razrede bruto plače