Adecco v svetu

Adecco - Better Work, Better Life
Adecco SA
Adecco je največje podjetje na svetu za zagotavljanje storitev na področju upravljanja s človeškimi viri. Podjetje je nastalo leta 1996 z združitvijo podjetij Adia, ki je začelo poslovati leta 1964, in Ecco, ki je začelo poslovati leta 1957. Trenutno sodi med 500 največjih podjetij na svetu. Zaradi nenehnega prilagajanja zahtevam na trgu dela in delovne sile ter tehnološkega razvoja Adecco svoje poslovanje gradi na mreži poslovalnic, spletni tehnologiji in razvoju novih storitev.

Imamo več kot 5.500 poslovalnic po svetu in smo prisotni v več kot 60 državah, kjer oskrbujemo okoli 145.000 naročnikov. Adecco dnevno po vsem svetu zagotavlja delo okoli 700.000 posameznikom/cam in je zato po velikosti med največjimi svetovnimi delodajalci.

Obiščite Adecco tudi na svetovnih spletnih straneh http://www.adecco.com

Zgodovina Adecca
Podjetje je nastalo leta 1996 z združitvijo podjetij Adia, ki je začelo poslovati leta 1964, in Ecco, ki je začelo poslovati leta 1957. Sodi med 500 največjih podjetij na svetu z bogato 50-letno zgodovino:

1957
Henry Lavanchy v švicarski Lozani ustanovi podjetje Adia. Podjetje hitro raste in razširi svoje poslovanje v Francijo, Avstralijo in ZDA.

1964
Philippe Foriel Destezet v francoskem mestecu Lion ustanovi podjetje Ecco. V začetku osemdesetih let podjetje velja za največjo družbo za upravljanje s človeškimi viri v Franciji. V naslednjih letih svoje delovanje hitro razširi v Španijo, Afriko, Kanado in Azijo.

1996
To je leto spojitve obeh podjetij v novo podjetje z imenom Adecco in predstavlja prelomnico v razvoju podjetja. Dve največji družbi na področju upravljanja s človeškimi viri, Adia in Ecco, se združita ter ustvarita vodilno in največje podjetje na svetu na področju kadrovskega menedžmenta.

2000
Nastopi nova faza razvoja s poudarkom na vlaganju v tehnološki razvoj. To posledično omogoči tesnejšo povezavo med storitvami, ki jih podjetje posreduje preko spletnih strani, in mrežo poslovalnic po vsem svetu. Od tega trenutka dalje delodajalci in delojemalci lahko hitreje, učinkoviteje ter na podlagi aktualne ponudbe in povpraševanja uporabljajo raznovrstne Adeccove storitve široko po svetu.

2002
Podjetje prepozna potrebo po uvedbi nekaterih sprememb, da bi zadovoljilo potrebe po zagotavljanju dela za različna specializirana področja in da bi privabilo najustreznejše kandidate.

Uvedejo tri ciljna, specializirana področja delovanja:
  • Adecco Staffing Services (specializirana enota za zagotavljanje delavcev za določen čas),
  • Ajilom Professional Staffing and Services (enota, usmerjena v raziskave in razvoj, selekcijo in posredovanje visokoizobraženega in strokovnega kadra),
  • Lee Hecht Harrison, Career Counseling (specializirana enota za področje prezaposlovanja). 2005
    Leto sprememb in priprave nove poslovne strategije. Adecco oblikuje 6 osnovnih področij, organiziranih po segmentih poslovanja. Vse svoje storitve združi pod enotno blagovno znamko.