Program zaposlovanja športnikov

Adecco - Better Work, Better Life Adecco v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije vodi Razvojni program zaposlovanja športnikov, ki profesionalnim športnikom ob koncu njihove športne kariere pomaga pri prehodu na trg dela. Program je namenjen

  1. vsem vrhunskim športnikom, ki si želijo pridobiti dodatno znanje in sposobnosti za uspešno prihodnost po športni karieri,
  2. vsem mladim vrhunskim športnikom, ki se največkrat premalo zavedajo pomembnosti razvoja celostne osebnosti (izobrazba in šport).
Športna tekmovanja zahtevajo izredno velik osebni vložek in športnikom dopuščajo zelo malo ali skoraj nič časa za pripravo na življenje po športni karieri. Dejstvo je, da mnogi športniki zaključijo športno kariero v zrelih letih, to pa prinaša težje vključevanje na trg dela, še posebej če upoštevamo, da mnogi med njimi nimajo ustrezne izobrazbe. Z Razvojnim programom zaposlovanja športnikov Adecco športnikom pomaga pri ustvarjanju nove kariere. Program prilagodimo vsakemu športniku posebej, dejansko pa obsega štiri korake:

  1. Prvi korak je seminar na temo Prehod v zaposlitev, ki ponuja psihološko pomoč in vodeno analizo osebnega znanja in sposobnosti. Obsega pripravo orodij za prijavo na delovno mesto, kot so življenjepis, predstavitveno pismo in igrani razgovor.
  2. Drugi korak vključuje osebnostno analizo s poudarkom na motivaciji, sposobnostih, potrebnem usposabljanju, finančnih potrebah, geografski mobilnosti in razpoložljivosti.
  3. Tretji korak se osredotoča na definiranje športnikovega profesionalnega profila, ciljev in potrebnega usposabljanja ali izobraževanja. Pripravimo osebni razvojni načrt in vadimo razgovore s potencialnimi delodajalci, da športnike pripravimo za poslovno okolje.
  4. Četrti korak se osredotoča na zaposlitev. Kandidate vključimo v izobraževalne tečaje in jih predstavimo sodelavcem v Adeccovih poslovalnicah v geografski regiji, ki jih zanima. Adeccovim naročnikom jih predstavimo kot potencialne kandidate.
V programu zaposlovanja profesionalnih športnikov je od leta 2005 do januarja 2007 na svetovni ravni sodelovalo približno 1000 športnic in športnikov. Program poteka v 15 državah, tudi v Sloveniji, kjer smo v omenjenem obdobju sodelovali s 65 športnicami in športniki.