Etični kodeks

Adecco - Better Work, Better Life Delo lahko daje smisel in pomen našemu življenju. Omogoča nam, da izrazimo svoje talente in pripomoremo k razvoju družbe, obenem pa je ključnega pomena za našo finančno varnost in je eden od načinov doseganja naših sanj. Skupina Adecco je največje svetovno kadrovsko podjetje, ki vsakodnevno zagotavlja delo za več sto tisoč sodelavcev in partnerjev v več kot 60 državah in regijah. Naše delo ima torej neposreden in pomemben vpliv na življenja milijonov ljudi (naših strank, sodelavcev, partnerjev in njihovih družin).

Naš kodeks poslovanja temelji na naših osnovnih vrednotah in vodstvenih načelih. Je bistvenega pomena za vse, kar počnemo in na vseh stopnjah poslovanja naše organizacije. Kodeks je več kot samo opis Adeccovih meril izvajanja poslovanja. Je središče našega prizadevanja za spodbujanje pozitivnega in etičnega delovnega vzdušja. Opredeljuje merila in pričakovanja, ki jih moramo izpolnjevati med našim delom, in predstavlja podlago za vsakodnevne odločitve.