Zagotavljanje dela

 • Adecco - Better Work, Better Life
 • Adecco - Better Work, Better Life
 • Adecco - Better Work, Better Life
 • Adecco - Better Work, Better Life
 • Adecco - Better Work, Better Life
Današnje konkurenčno okolje sili delodajalce, da so tudi na področju zaposlovanja vse bolj prilagodljivi. Nove oblike zaposlovanja, ki so lahko ugodnejše tako za delavce kot tudi za delodajalce, so vse pomembnejše. Zaposlovanje preko agencije je oblika zaposlovanja, ki delodajalcu omogoča večjo fleksibilnost: prilagajanje stroška dela gibanju povpraševanja po vaših proizvodih ali storitvah.

Razlogi za začasno zaposlovanje:
 1. povečan obseg dela,
 2. zamenjava odsotne osebe,
 3. sezonska nihanja,
 4. predhodna selekcija - preizkus sodelavca,
 5. strateške odločitve uporabnika.

Naš način izbora in dela s kandidati nam ob ustreznem poznavanju naših naročnikov omogoča, da podjetjem zagotovimo ustrezne, usposobljene in motivirane delavce. Ker prevzemamo odgovornost za naš izbor, lahko naročniku zagotovimo obračun samo dejansko opravljenega dela napotenih delavcev.

Prednosti za uporabnika:
 1. prihranek časa, namenjenega iskanju in selekciji,
 2. hitrost iskanja z danes na jutri,
 3. prevzem delovnozakonodajnega tveganja,
 4. opravljanje vseh administrativnih postopkov, povezanih z zaposlovanjem,
 5. kadrovska evidenca in obračun plače,
 6. zamenjava neustreznih kandidatov,
 7. variabilen strošek dela,
 8. opravljanje zdravniških pregledov,
 9. prisotnost poslovnih enot Adecco po vsej Sloveniji.

Posredovanje dela ali najem delovne sile predstavlja tristransko razmerje. Na eni strani med podjetjem/uporabnikom in Adeccom ter na drugi strani med Adeccom in samim delavcem.

Delavec je tako neposredno zaposlen v Adeccu, k naročniku pa je le napoten na delo. Delavec opravlja delo po navodilih naročnika. Naročnik pri tem upošteva določbe ZDR, kolektivnih pogodb oziroma splošnih aktov, ki ga zavezujejo s tistimi pravicami in obveznostmi, ki so neposredno povezane z opravljanjem dela.