Promocije in dogodki

Adecco - Better Work, Better Life
Z dolgoletnimi mednarodnimi izkušnjami in največjo bazo hostes, promotorjev in degustatorjev v Sloveniji zagotavljamo celostne rešitve na področju kongresne in promocijske dejavnosti. Za vas opravimo celotno storitev, od selekcije in usposabljanja kadra za vaš promocijski tim, do načrtovanja in koordinacije celotnega sklopa promocijskih dogodkov ter priprave rezultatov opravljenih promocij.

Odličnost našega promocijskega tima zagotavljamo:
 1. s strokovnim izborom in notranjim izobraževanjem in usposabljanjem,
 2. s stalnostjo in izkušenostjo ekipe številnih promotorjev, degustatorjev in hostes,
 3. z rednimi kontrolami izvajanja promocij.
Naročnikom zagotavljamo:
 1. rekrutacijo velikega števila hostes v kratkem času,
 2. distribucijo promocijskega gradiva po vsej Sloveniji do prodajnih mest.
Za vas organiziramo:
 1. promocije na prodajnih mestih (predstavitve izdelkov, pospeševanje prodaje),
 2. promocije na prireditvah,
 3. promocije po lokalih,
 4. ulične promocije (deljenje vzorcev, letakov, izvajanje nagradnih iger ipd.),
 5. najem hostes za delo na sejmih, kongresih, strokovnih konferencah in drugih dogodkih. .
Izvedba promocijskih dogodkov obsega:
 1. izbiro ustreznega kadra za vaše podjetje,
 2. organizacijo izobraževanja hostes in promotorjev,
 3. pripravo navodil za hostese in promotorje (osnovne informacije o podjetju in izdelkih),
 4. organizacijo dogodka na prodajnem mestu (rezervacija prostorov in terminov),
 5. koordinacijo in informiranje promocijskega tima,
 6. izvajanje nadzora nad dogodki (kontrola dela promotorjev, degustatorjev in hostes),
 7. izdelavo poročila opravljene promocije in s tem hiter vpogled o dogajanje na trgu,
 8. dodatne analize prodaje, ki prikazujejo prodajne rezultate v času trajanja promocij.