Najem kadrovika

  • Adecco - Better Work, Better Life
  • Adecco - Better Work, Better Life
  • Adecco - Better Work, Better Life
  • Adecco - Better Work, Better Life
  • Adecco - Better Work, Better Life
Najem zunanjega kadrovika je idealna rešitev za podjetja, ki nimajo lastne kadrovske službe ali zaposlenega, ki bi izvajal kadrovske aktivnosti, in za podjetja, ki se soočajo s povečanim obsegom dela na kadrovskem področju. Pri Adeccu v okviru te storitve najamete kadrovika, ki opravlja naslednje storitve: iskanje in izbira novega kadra, priprava pogodb o zaposlitvi, prijava in odjava delavcev, obračunavanje plač, vodenje zakonsko predpisane evidence, pridobivanje delovnih dovoljenj za tujce, pregled in urejanje kadrovskopravne dokumentacije in notranjih aktov, predlaganje izboljšav in sprememb, obveščanje o aktualnih delovnopravnih predpisih, analiza plač za določen segment zaposlenih in druge prilagojene storitve.

Prednosti za vas:
  1. prenos neproduktivne dejavnosti na zunanjega izvajalca,
  2. zmanjšanje stroškov,
  3. kakovostno izvedena storitev,
  4. svetovanje na delovnopravnem področju.