Izdelava pravilnikov in sistematizacij

  • Adecco - Better Work, Better Life
  • Adecco - Better Work, Better Life
  • Adecco - Better Work, Better Life
  • Adecco - Better Work, Better Life
  • Adecco - Better Work, Better Life
Naši kadrovski in pravni strokovnjaki analizirajo trenutno stanje v vašem podjetju in pripravijo ustrezno kadrovsko platformo, ki omogoča dolgoročno razvijanje kadrovskega potenciala vašega podjetja. Za podjetja pripravljamo sistemizacijo delovnih mest, akt o sistemizaciji ter druge splošne akte z delovnopravnega področja. Ker so ti dokumenti pomembni za zaposlovanje in upravljanje kadra, je vsebina in sestava teh dokumentov za vašo kadrovsko funkcijo zelo pomembna. Lahko pregledamo tudi obstoječo sistematizacijo in organizacijo podjetja ter vam svetujemo spremembe in kakovostne rešitve, prilagojene današnjemu poslovanju podjetij, zakonskim predpisom in konkretni situaciji in organiziranosti podjetja.

Prednosti za vas:
  1. dokumentacijo vam pripravijo izkušeni strokovnjaki, ki sledijo novostim,
  2. priprava platforme za dolgoročen razvoj zaposlenih,
  3. kakovostna storitev in iskanje primernih rešitev, tudi če vaši kadrovski postopki niso standardni,
  4. predlagamo vam spremembe notranje organizacije podjetja.