Direktno iskanje (executive search)

 • Adecco - Better Work, Better Life
 • Adecco - Better Work, Better Life
 • Adecco - Better Work, Better Life
 • Adecco - Better Work, Better Life
 • Adecco - Better Work, Better Life
Poleg tradicionalnih načinov iskanja kandidatov, kot so oglaševanje v medijih, mreže kontaktov in pregledovanje baz kandidatov, Adecco ponuja tudi direktno iskanje strokovnjakov za vaše podjetje. Ta način je še posebej primeren, če iščete sodelavce za ključna vodstvena mesta.

Prednost takega pristopa je, da navežemo osebni stik s kandidati in strokovnjaki iz določene panoge in z njimi neposredno komuniciramo. Naši strokovnjaki za iskanje in selekcijo imajo dobro razvite mreže kandidatov na različnih vodstvenih mestih in v različnih panogah, zato lahko poiščejo tudi strokovnjake, ki niso aktivni iskalci nove zaposlitve.

Naš tim sestavljajo sodelavci, ki imajo mnogo izkušenj v specifičnih panogah. To jim zagotavlja strokovnost in sposobnost soočanja z izzivi stroke ter izbor najustreznejšega kandidata za vaše podjetje. Dolgoletne izkušnje nam omogočajo individualno obravnavo vsakega naročnika ter prilagoditev metod iskanja in selekcije kandidatov za vsako delovno mesto. Na začetku selekcijskega procesa poskrbimo, da razumemo cilje naših naročnikov in zahteve trga v njihovi panogi. Naš način dela nam omogoča največje možno prilagajanje naročnikovim željam. Zagotavljamo visokokakovostne storitve, nižje stroške zaradi različnih kanalov iskanja kadra, učinkovitejšo administracijo, predanega svetovalca in paleto prilagojenih storitev.
Področja, na katerih so naši svetovalci dejavni, so:
 • Splošni menedžment, prodaja, marketing, PR in HR
  Komuniciranje in ustrezno ravnanje z ljudmi temeljita na dobrem vodenju. To so temelji, na katerih podjetje lahko dosega dobre poslovne rezultate in posledično dolgoročno konkurenčno prednost na globalnem trgu.

  Visoka profesionalnost, odličnost in strokovnost so stalnica sodobnih menedžerjev, ki jih spremljata navdušenost in radovednost. Prav take v Adeccu skrbno preverimo, izberemo in vam jih predstavimo.

  Tehnologija
  Proizvodna, tehnična, logistična in inženirska podjetja so temelj gospodarstva. Zgodovinsko stare vede, kot so strojništvo, elektroenergetika, gradbeništvo in arhitektura, že od nekdaj krojijo naše življenje, zato strokovnjaki v teh strokah predstavljajo neprecenljiv vir znanja.

  Ker se v Adeccu zavedamo, kako dragocen in težko dostopen je ta kader, ohranjamo stike z vsemi kandidati in jih ob pravem trenutku posredujemo na pravo mesto.

  Informacijska tehnologija
  Zaradi tehnološkega napredka, stalnega razvoja in sprememb na IT-področju so dobri strokovnjaki redki in iskani. Od vodstvenih strokovnjakov se pričakujeta tako sveže tehnično kot tudi teoretično znanje, predvsem pa sposobnost vodenja ljudi.

  V Adeccu najboljše strokovnjake poiščemo predvsem z mreženjem ter s ciljanim iskanjem (head-hunting).

  Finance in bančništvo
  Finance in bančništvo sta standardno in široko področje trga dela, na katerem v Adeccu dolgoročno spremljamo razvoj kandidatov. Tako kandidatom posredujemo le usmerjene informacije o novih priložnostih, naročnikom pa s sistematično gradnjo baze kandidatov in strokovnim testiranjem znanja ponujamo vrhunsko storitev svetovanja pri izboru vodilnega, vodstvenega in strokovnega kadra.

  Farmacija in medicina
  Farmacija in medicina sta specifični področji trga dela z lastnimi zakonitostmi in značilnostmi. Majhnost, zaprtost, zakonske omejitve pri izobrazbeni strukturi in visoki kriteriji kakovosti zaposlovanja zahtevajo poseben način iskanja, stalno skrb za gradnjo baze kandidatov, poznanstva in veliko mero diskretnosti.

  V Adeccu že več let spremljamo razvoj farmacevtike v Sloveniji in način iskanja in selekcije kandidatov prilagajamo določenemu delovnemu mestu.