Adecco administrator v podjetju (on-site)

 • Adecco - Better Work, Better Life
 • Adecco - Better Work, Better Life
 • Adecco - Better Work, Better Life
 • Adecco - Better Work, Better Life
 • Adecco - Better Work, Better Life
Za povečanje učinkovitosti in za najboljšo možno kakovost storitev, prilagodljivost in optimizacijo stroškov skrbijo Adecco administratorji, ki so osebno prisotni v vašem podjetju. Adecco administrator v podjetju je zaposleni Adecca, ki v podjetju skrbi za koordinacijo in stik z zaposlenimi ter predstavnikom podjetja. Tako zagotavljamo učinkovitost pri administracijskih postopkih, uspešno selekcijo zaposlenih ter spremljanje in optimiziranje vsakodnevnih procesov.

Adecco administrator vam nudi:
 1. prisotnost neposredno v podjetju,
 2. sprejem kandidatov, opravljanje razgovorov in korespondenco z neizbranimi kandidati,
 3. organizacijo iskanja in selekcije kandidatov,
 4. testiranje kandidatov,
 5. izvedbo postopka zaposlovanja (prijava delavcev, pogodbe z delavci, drugi administrativni postopki),
 6. seznanitev z nadrejenimi in delovnim mestom,
 7. storitev obračuna plač,
 8. obveščanje in informiranje napotenih delavcev,
 9. pripravo poročil (tedensko, mesečno ali letno).

Prednosti za delodajalca:
 1. olajša poslovanje med vami in Adeccom,
 2. izboljša in pospeši komunikacijo med podjetjem, napotenimi delavci in Adeccom,
 3. poveča zadovoljstvo napotenih delavcev in delodajalca,
 4. dobro poznavanje proizvodnega procesa, uporabnikovih potreb, ljudi v podjetju,
 5. poveča kakovost sodelovanja med napotenimi delavci, podjetjem in Adeccom,
 6. lažja komunikacija z oddelki, vodji oddelkov, vodjo proizvodnje,
 7. le ena kontaktna oseba in zato hitrejša odzivnost Adecca,
 8. standardizacija rekrutacijskih procesov,
 9. možnost sodelovanja s HR oddelkom, svetovanje in nasveti,
 10. jasnost,
 11. velika baza kandidatov, pripravljenih za takojšen nastop dela.