Ko vam delodajalec ponudi slabše delovno mesto

 

 

Ponudbe za slabše plačano delovno mesto posamezniku ni treba sprejeti, a lahko ostane brez nadomestila za brezposelne; previdno pri odpravninah

 

Lidija Trampuš, Vocis (levo): "Odločitev o sprejetju slabše plačanega delovnega mesta je toliko težja, ker lahko posameznik, če ga odkloni, ostane tudi brez nadomestila za brezposelne."

Maja Murko, Adecco: "Končna odločitev je odvisna od lastnosti in želja posameznika, njegovih sposobnosti, znanja, področja dela in konkretne življenjske situacije."

Bralec s šesto stopnjo izobrazbe, zaposlen za nedoločen čas, je na nas naslovil vprašanje, kakšne so njegove možnosti, saj mu je delodajalec v okviru reorganizacije podjetja ustno ponudil drugo delovno mesto, ki po sistemizaciji zahteva peto stopnjo izobrazbe in je slabše plačano. Preverili smo pri pravnih in kadrovskih strokovnjakih. V takšnih primerih je treba upoštevati 90. in 242. člen zakona o delovnih razmerjih (ZDR) ter 17. člen zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB).

Ustna ponudba ni dovolj

Delodajalec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi (POZ) iz poslovnega razloga s ponudbo nove POZ šele, ko se ukine delovno mesto, za katero je bila sklenjena prvotna pogodba, in sicer na podlagi spremembe akta o sistemizaciji delovnih mest v družbi. To pomeni, da ustna odločitev delodajalca o ukinitvi delovnega mesta ni dovolj, pravi pravna svetovalka Lidija Trampuš.

Ustrezna zaposlitev izključuje odpravnino

Glede na ZDR je (pisno) ponujena nova zaposlitev ustrezna, če se zanjo zahteva enaka vrsta in stopnja izobrazbe, kot se je zahtevala za opravljanje dela na prejšnjem delovnem mestu. Če delavec tako zaposlitev sprejme in se nova POZ sklepa za nedoločen čas, nima pravice do odpravnine.

Ob sprejetju neustrezne zaposlitve delna odpravnina

Če prej našteti pogoji niso izpolnjeni (kot pri našem bralcu), se zaposlitev šteje kot neustrezna, razlaga Trampuševa.

V takšnem primeru sta na voljo možnosti. Če posameznik ponujeno POZ sprejme, ima pravico do sorazmernega dela odpravnine, ki je odvisna od dolžine delovne dobe pri delodajalcu in višine prikrajšanja zaradi nižje plače. Če podpis nove POZ odkloni, pa ostane brez službe, a lahko uveljavi pravico do celotne odpravnine, opredeljene v prvotni pogodbi.

Kdaj je posameznik upravičen do nadomestila za brezposelne

Odločitev je po besedah Trampuševe toliko težja, saj ZDR ob prenehanju zaposlitve po 90. členu ne daje pravice do nadomestila za brezposelne, če posameznik ne sprejme ponujene nove zaposlitve. Bralcu po ZDR sicer ni bilo ponujeno ustrezno delo, vendar pa ZZZPB ta pojem opredeljuje drugače - kot primerna zaposlitev se šteje tista, ki ustreza razvrstitvi delovnega mesta po ustrezni kolektivni pogodbi za stopnjo nižji tarifni razred, v katerega je bil delavec razporejen zadnjih 12 mesecev pred odpovedjo.

Če bralec odkloni podpis nove pogodbe in se prijavi na zavod za zaposlovanje, bo ta ob zahtevku po uveljavljanju pravice do denarnega nadomestila za brezposelnost ugotavljal, ali je bilo ponujeno delo glede na tarifne razrede ustrezno ali ne.

Odločitev nujna v 30 dneh

Če posameznik dobi pisno odpoved veljavne pogodbe in ponudbo za novo, ima na voljo 30 dni, da se odloči, kaj bo storil. Trampuševa opozarja, da sta odpoved in ponudba POZ sočasni, zato začne 30-dnevni rok teči od prejema odpovedi s pisno ponudbo nove POZ, kar pomeni da se čas, ki ga ima delavec na razpolago za odločitev, šteje v odpovedni rok.

 

Nujno je pretehtati vse dejavnike

Posameznik ima v opisanih razmerah na voljo tri možnosti - sprejme nižje plačano delovno mesto in kljub temu ostane v podjetju, sprejme ponudbo in začne postopoma iskati novo zaposlitev ali ponudbo odkloni in si poišče drugo službo. Končna odločitev je odvisna od lastnosti in želja posameznika, njegovih sposobnosti, znanja, področja dela in konkretne življenjske situacije, meni Maja Murko, direktorica iskanja in selekcije kadrov pri agenciji Adecco. Če posameznik ni zadovoljen s slabše plačanim delovnim mestom, kar je zelo verjetno, naj pred odklonitvijo najprej ugotovi, ali lahko dlje časa preživi brez nadomestila za brezposelne. Dobro novo zaposlitev je namreč pogosto laže najti, če posameznik ni v finančnih težavah. Po drugi strani morda znižanje plače ni tako veliko, da bi se zaradi tega posameznik odpovedal prijetnemu delovnemu okolju ali bil pripravljen na odhod v novo okolje. Pred odločitvijo je treba razmisliti o vseh teh dejavnikih, svetuje Murkova.