Veliko jih službo najde po osebnih zvezah

Dunja Turk
dunja.turk@finance-on.net

objavljeno 16.10.05 22:30, št. 201/2005

 

 

Narašča tudi število podjetij, ki nagrajujejo variabilno; pri iskanju službe pomembne delovne izkušnje in poznanstva

 

Maja Murko, Adecco: "Na trgu je velika ponudba delovnih mest na področju prodaje in trženja, zato je tudi priložnosti za novo zaposlitev več kot pri drugih poklicih."

Med razlogi, zakaj tržniki pogosteje menjavajo službe, sta tudi velika ponudba tovrstnih delovnih mest na trgu ter dejstvo, da številna podjetja ne upoštevajo dogovorov pri izplačevanju variabilne nagrade.

Na trgu je velika ponudba tovrstnih delovnih mest, zato je tudi priložnosti za novo zaposlitev več kot pri drugih poklicih. Tržniki so poleg tega že po naravi bolj dinamični ljudje in nenehno iščejo nove izzive, zato je razumljivo, da si želijo vedno novih delovnih izkušenj, pravi Maja Murko, direktorica iskanja in selekcije kadrov pri Adeccu.

Spremembe na trgu že vidne

Glede na njene izkušnje, veliko podjetij išče tržnike in komercialiste, vse več pa se jih dogovori za določen fiksni pavšal ter variabilni del, ki je vezan na uspešnost pri prodaji. Dogovor je odvisen od podjetja, saj nekatera še nimajo razvitega variabilnega sistema nagrajevanja.

Po drugi strani Murkova pravi, da je vse več podjetij, ki želijo posameznikom dati čim manjši fiksni del, da bi jih motivirala za doseganje boljših rezultatov. Vendar se dogaja, da se nekatera podjetja ne držijo dogovora o izplačilu variabilne nagrade, kar spet pripelje do pogostejše menjave delodajalca.

Komercialisti prepričajo s komunikacijskimi sposobnostmi

Pri iskanju novih sodelavcev kadrovniki najbolj cenijo delovne izkušnje (65 odstotkov), četrtina jih gleda zgolj na tehnično prodajno znanje, samo desetina pa le na izobrazbo, kaže raziskava kadrovskega portala ( http://www.mojedelo.com [+] ). Vendar pa je najbolj odločilen dejavnik po mnenju kadrovnikov obnašanje in sposobnost komuniciranja posameznika, kar se ponavadi pokaže že na zaposlitvenem pogovoru.

Poznanstva pomembnejša od razpisov

Zanimivo se podjetja pri iskanju komercialistov manj zanašajo na klasično oglaševanje v tiskanih medijih. Omenjena raziskava kaže, da jih dobra tretjina oglašuje na internetu, skoraj toliko pa pri iskanju uporabi osebne zveze. Približno polovica sodelujočih komercialistov tudi pravi, da so trenutno zaposlitev našli prek poznanstev ali tako, da jih je podjetje samo povabilo na pogovor.

Najraje prodajajo storitve in izdelke za končne porabnike

Čeprav je ponudba delovnih mest na področju prodaje in trženja velika, pa niso vse panoge enako privlačne za iskalce zaposlitve. Dobra petina jih želi prodajati storitve, 28 odstotkov pa izdelke za končne porabnike. Med bolj priljubljenimi so še nepremičnine (to si želi delati desetina sodelujočih v raziskavi) in industrijski izdelki (15 odstotkov). Med manj zaželenimi je prodaja oglasov, zavarovanj, varčevanja in avtomobilov.