Tuje menedžerje iščejo nečlanice EU, Slovenija pa ne

Nataša Ivanič
finance@finance-on.net

objavljeno 11.9.05 22:30, št. 176/2005

 

 

Pri iskanju vodilnih kadrov in strokovnjakov se slovenska podjetja vendarle veliko bolj mednarodno povezujejo kot pred vstopom v EU

 

Maja Murko iz Adecca meni, da so podjetja "vsekakor bolj odprta za mednarodne strokovnjake kot pred leti" in da bodo morala oblikovati konkurenčno ponudbo delovnih mest tudi zanje.

Od maja 2004, ko je Slovenija postala članica EU, do danes ne na zavodu za zaposlovanje ne na kadrovski agenciji Adecco, kamor smo povprašali, med razpisi in željami strank niso opazili, da bi podjetja bistveno več iskala tuje strokovnjake ali menedžerski kader iz tujine.

"Podjetja so vsekakor bolj odprta za mednarodne strokovnjake kot pred leti," pravi Maja Murko, predstavnica za stike z javnostmi iz agencije Adecco. Meni, da bo tako tudi v prihodnje in da bodo podjetja morala oblikovati dovolj konkurenčno ponudbo delovnih mest tudi za tuje strokovnjake.

Boljše sodelovanje med državami

Adecco pri svojem delu opaža, da se je okrepilo sodelovanje med državami. Ko iščejo specifične kadre, se veliko bolj povezujejo na mednarodni ravni, kot so se, preden je Slovenija stopila v EU.

Pri nas komaj kdo išče tuje menedžerje

Na zavodu za zaposlovanje so nam posredovali podatke za obdobje od januarja do julija 2005, saj tistih za leto 2004 nimajo. Tanja Podobnik Zec, predstavnica za stike z javnostmi zavoda, nam je povedala, da v državah EU trenutno iščejo le enega menedžerja za manjše podjetje. "Želimo pa najti zaposlitev za menedžerje manjših podjetij zunaj območja EU. Iščemo jih kar 13," nam je razložila velike potrebe iz držav nečlanic EU.

Zunaj EU več kot 80 mest za tuje strokovnjake

Zunaj EU zavod išče še 51 delavcev za zaposlitev na področju fizikalnih, kemijskih, matematičnih in tehnično-tehnoloških ved. "Prav tako močno je povpraševanje po drugih strokovnjakih, prostih mest je 33," še pravi Podobnikova