Za ene slog, za druge nujnost

Doslej so v Adeccu »posodili« približno tisoč delavcev – Četrtina jih tako dela po lastni izbiri

VOLK Linda, 15.04.2003

Adecco je ena izmed njih. Doslej je tako zaposlil približno tisoč delavcev, nekatere enkrat, druge večkrat. Za približno 25 odstotkov je to način življenja, za preostale je takšno zaposlovanje vir preživetja. Ponavadi z zaposlovalno agencijo sklepajo pogodbe za določen čas, le redko za nedoločen. Povprečno trajajo zaposlitve, na katere jih napotijo, dva do tri mesece, se je pa pri Adeccu že zgodilo, da je podjetje potrebovalo delavce le za nekaj dni.

»Delavce največkrat napotujemo v podjetja, ki delujejo na področju avtomobilske in elektroindustrije, bančništva in prodaje – približno 60 odstotkov jih opravlja proizvodna dela, velikokrat jih potrebujejo tudi v administraciji,« razlaga Smrekar. Prav to so namreč delovne organizacije, ki morajo najbolj prilagajati število delovne sile potrebam trga po njihovih izdelkih in storitvah. Tovrstna fleksibilnost jim prinaša konkurenčno prednost.

Visoki stroški vstopa v zaposlitev in rigidnost ob izhodu napeljujejo podjetja, da se odločajo tudi za delavce, ki jih zaposlovalne agencije zaposlijo in nato napotijo k njim. Te so to sposobne storiti zelo hitro. »Pri Adeccu je rekord ena ura,« pravi Miro Smrekar. Prilagodljivost potrebam podjetij, naročnikom, je torej izredno velika. Podjetja potrebujejo napotene delavce za zamenjavo redno zaposlenega, ker je morda bolniško odsoten, ker je na dopustu ali na porodniški, ker se izobražuje. Velikokrat delovne organizacije s takimi delavci rešujejo začasno povečan obseg dela, ki je včasih vezan na sezono. Najemajo pa jih tudi, ko lastnik oziroma nadzorni svet prepoveduje novo zaposlovanje. »Podjetja možnost napotenih delavcev uporabijo tudi, ko bi nekoga sicer zaposlila, a si ga želijo prej spoznati. Napake v kadrovanju, ki so resda redke, so namreč lahko zelo drage.« Pri Adeccu tako opažajo, da se približno deset do dvajset odstotkov pogodb o zaposlitvi za določen čas postopoma spremeni v pogodbe za nedoločen čas.

Delovna organizacija, v katero Adecco po potrebi napotuje delavce, je novomeški Revoz, d. d. »Ponavadi jih potrebujemo v proizvodnem delu podjetja. Tu je zaposlenih le 21 odstotkov žensk, delovna sila pa je v povprečju stara 37 let, torej zelo specifična,« razlaga Judita Ledič iz Revozove Službe za vodenje razvoja zaposlenih. Tu dela največ nekvalificiranih in kvalificiranih delavcev in prav teh ponavadi tudi največ potrebujejo. »V Revozu nimamo rezervnih redno zaposlenih, tako da se samo z njimi težko prilagajamo zahtevam trga. Naša mesečna proizvodnja namreč zelo niha in tako tudi potrebe po delavcih. Zato tudi najemamo ljudi.« V tem vidijo v Revozu kar nekaj prednosti. »Najem delovne sile je mogoč za krajše obdobje, kar nam zelo ustreza, saj včasih potrebujemo več delavcev le za nekaj dni. Na povečano potrebo po delovni sili se lahko zelo hitro odzovemo, hitreje in lažje zamenjamo kandidate, za katere ugotovimo, da niso ustrezni, vse administrativne postopke glede zaposlovanja in urejanja pravic iz delovnega razmerja opravlja Adecco, tako da mi s tem nimamo skrbi, obdobje najema pa ne nazadnje tudi omogoča, da kandidata preskusimo in ga, če se izkaže, tudi redno zaposlimo.« Delež najetih delavcev v Revozu tako povprečno znaša deset odstotkov. S sodelovanjem z Adeccom so zadovoljni, zato iz leta v leto povečujejo število napotenih delavcev – 2001. so najeli v povprečju 2,3 osebe na mesec, letos pa je število naraslo na 26 ljudi na mesec. »Seveda ima tudi najemanje delavcev za podjetje slabosti. Zaradi kratkoročnega zaposlovanja so nižji kriteriji izbora kot sicer in zato nekoliko slabša kakovost storitve. Se pa da tudi to popraviti tako, da zamenjaš neustreznega delavca, kar Adecco omogoča,« še pristavlja Ledičeva.