Pogodba naj bo poštena

21.03.2003

Pogodba naj bo poštena

Portorož – Kaj je treba upoštevati pri določitvi vsebine pogodbe o zaposlitvi po novem zakonu o delovnih razmerjih? Pogodba naj bo predvsem poštena. Kar pomeni, da naj upošteva tako interese delavca kot delodajalca. Je pa res, da je delavec v tem razmerju šibkejša stran. Zakon ga varuje, vendar pa se mora kljub temu za svoje pravice tudi sam potegovati. Ker je bil namen posveta predstaviti primere iz prakse, sta Brigita Ačimovič iz Taluma in Marjeta Potrč iz Krke poslali Etelki Korpič - Horvat, docentki mariborske pravne fakultete, več pogodb o zaposlitvi, da jih oceni in predlaga rešitve. Pri tem je poudarila, da ni splošnih vzorcev pogodb o zaposlitvi, ampak je treba vsako pogodbo posebej sestavljati glede na individualnost pogodbenega razmerja. Zvone Vodovnik z inštituta za delo pri ljubljanski pravni fakulteti je menil, da so agencije za posredovanje dela eden najpomembnejših novih instrumentov zagotavljanja prožnosti trga dela. Različne organizacije vidijo v agenciji, kot je denimo mednarodno uveljavljena agencija Adecco, veliko možnost za nadomeščanje in kratkotrajno zaposlitev delavcev. Po ugotovitvah Mira Smrekarja, Adecco, delavce za začasno delo posredujejo organizacijam hitreje in bolje. O posredovanju dela tako, kot ga izvajajo agencije s koncesijo, razmišljajo tudi na zavodu za zaposlovanje, je povedal direktor zavoda Jože Glazer. J. G.