Zaposleni pri Adeccu, delajo pri naročnikih
 
Vir: FINANCE, Številka: 140, Datum: 29.11.2000

 

VSE POMEMBNEJŠO VLOGO IGRAJO OSEBNOST ČLOVEKA, ZAVZETOST ZA DELO IN PRIPADNOST PODJETJU; NAJVEČ POTREB PO POKLICIH Z NIŽJO STOPNJO IZOBRAZBE Iskanje zaposlitve, pisanje prošenj in razgovori so vse pogosteje sestavni del vsakdanjika marsikoga, ki je brezposeln ali pa išče boljše delovno mesto. Mnogi bi radi našli redno zaposlitev le za nekaj mesecev, mogoče samo za nekaj dni ali celo leto. Tudi to je možno, zagotavljajo pri agenciji za zaposlitev Adecco, ki poleg rednih zaposlitev omogoča tudi začasne. Adecco je v Sloveniji začel poslovati pred štirimi meseci. Takrat so bili v družbi zaposleni trije, danes pa jih je že 75 (sedem neposredno v podjetju, preostale pa "posojajo" drugim delodajalcem). Sistem namreč deluje tako, da ljudi zaposlijo pri Adeccu, zanje plačujejo vse dajatve, dejansko pa delajo pri naročnikih. "Do konca leta načrtujemo pri številu posredovanih in internih del preseči številko sto," je dejal direktor Miro Smrekar in dodal, da bodo zaradi uspešnega delovanja poslovalnice v Ljubljani do konca letošnjega leta odprli še poslovalnico v Novem mestu, na začetku prihodnjega leta v Celju, temu pa bodo sledila še druga mesta. Iz svojih dosedanjih izkušenj v Adeccu ugotavljajo, da je največ zanimanja za poklice s prvo, drugo in tretjo stopnjo izobrazbe, torej tiste s končano osnovno šolo, pomožne in kvalificirane delavce. Precej iskana je tudi četrta stopnja poklicne izobrazbe, med njimi strugarji, varilci, kuharji in podobno. V zadnjem času se je povečalo povpraševanje po administrativnih delavcih, referentih, asistentih in poslovnih sekretarjih. Pri poklicih s šesto in sedmo stopnjo je največje povpraševanje po elektrotehnikih, strojnikih in ekonomistih. Na vprašanje, kaj je pri iskanju primernih kadrov poleg izobrazbe še pomembno, Miro Smrekar odgovarja, da na vseh ravneh podjetja vedno bolj poudarjajo pomen osebnosti posameznika; želijo si, da bi oseba poleg dela v podjetje vključila tudi dušo, zavzetost in pripadnost, skratka, da bi imela interes prispevati k skupnemu uspehu podjetja.

OKVIR 1:

Kakšen je vsakdanjik na Adeccu? V bazi podatkov ima podjetje od 600 do 700 ljudi, ki iščejo zaposlitev ali želijo zamenjati delo. Tedensko dopolnijo približno 60 novih vpisov in klicev, oglašajo pa se tudi tisti, ki so že v bazi podatkov, pa jih zanima, ali je kaj novega, ali pa sporočajo spremembe, da so na primer diplomirali, končali nekje delo in jih zanima nova izkušnja. Kot je to tudi zakonsko določeno, so vsi postopki za iskalce zaposlitve brezplačni. Svojemu naročniku želeni kader skušajo najti v najkrajšem času, ki pa je lahko nekaj ur ali pa nekaj tednov. Mimogrede, vse informacije o prostih delovnih mestih in še kaj so na voljo tudi na internetnem naslovu www.adecco.si.

OKVIR 2:

Iskanje menedžerjev, da ali ne? Po teoriji je zanimanje za menedžerje manjše, ker je v podjetjih manj menedžerjev kot delavcev, v praksi pa v povprečju 20-odstotno. To pomeni, da se vsaka peta pozicija nanaša na vodilne kadre v podjetju. Trg je omejen, pravi Miro Smrekar, saj podjetje menedžerja ne menja tako pogosto ali novega potrebuje na tri ali štiri leta. Sicer pa velja, da Adecco le vzpostavi stik, poišče ustrezne kandidate, podjetjem svetuje pri izboru, osebo pa potem zaposli podjetje.